Vikande trend för nybåtsförsäljning

Vikande trend för nybåtsförsäljning

Efter ett toppår 2007 pekar omsättningen i båtbranschen under första halvåret mot ett ”normalår”.

Försäljningen av mindre båtar och riktigt stora båtar har planat ut, medan försäljningen av mellanstora båtar, 6 - 7 meter långa, ser ut att ha minskat något. Totalt är det en återgång till 2005 och 2006 års nivåer. Tillbehörssidan utvecklas fortfarande starkt.

- Förra året hade vi en toppförsäljning med omkring 25 000 sålda båtar. I år pekar siffrorna mot 2005 och 2006 års nivåer, det vill säga runt 20 000 båtar, vilket är en förhållandevis hög siffra sett över de senaste tio åren. Stigande räntor och dyrare bränslepriser ses som troliga orsaker till återgången, säger Mats Eriksson, ny VD på Sweboat, Båtbranschens Riksförbund.


Tillbehörssidan utvecklas starkt

En viktig del av båtbranschens omsättning utgörs av tillbehör och där ses en fortsatt stark marknad.
- Vi lever i en tid då båtlivet och livet nära naturen utgör en mycket viktig källa för lust, inspiration och återhämtning, och det behöver vi mer än någonsin i dag, säger Mats Eriksson.

Bild 336311
Nybåtsförsäljningen beräknas sjunka något i år jämfört med toppåret 2007.