Höjda bränslepriser - mindre båtåkning

När PB ställde frågan "Påverkar det stigande bränslepriset hur mycket du använder din båt" svarade 28 procent att de använder sin båt mindre nu.
10 procent hävdar att de använder sin båt mycket mindre och 18 procent svarar att de kör lite mindre nu än tidigare år.

Den största gruppen, 39 procent, säger dock att bensinpriset inte har någon effekt på deras båtanvändande. Ett rimligt antagande är att de flesta svarande i denna gruppen är segelbåtsägare.
Intressant att notera är också att 31 procent valde svarsalternativet "Det får kosta vad det vill".