Bränslebrist längs Göta kanal - här tankar du längs kanalen

Bränslebrist längs Göta kanal - här tankar du längs kanalen

Bensinen är dyr - och en bristvara. I alla fall längs Göta kanal. Men kanalbolaget vidtar åtgärder för att lösa problemet.

Bensin och diesel har inte bara blivit dyra droppar, med nedläggningar av ett flertal mackar längs Göta kanal har det under sommaren varit svårt för kanalfarare att hitta bensin överhuvudtaget.

- Vi blev helt tagna på sängen, säger Lennart Falk, kanalbyggmästare vid AB Göta kanalbolag, om nedläggningarna av mackarna i Sjötorp och Karlsborg.

- Hade vi fått information från bensinbolagen tidigare så hade vi också kunnat agera tidigare.

Kanalbolaget har inget som helst ansvar för att det finns tillgång till bränsle längs kanalens sträckning men har ändå startat arbetet med att säkra bränsletillgången framöver.


* I Karlsborg gjuter man nu grunden till en ny mack där det ska gå att tanka diesel, alkylatbensin och 95-oktan. Macken ska drivas av en privat entreprenör och Lennart Falks förhoppning är att den ska vara i drift i slutet av augusti.


* I Sjötorp har man påbörjat planeringen för en ny pir med sjömack innan första slussen. På grund av att det här krävs muddringsarbeten kommer detta bygget dra ut mer på tiden och det är inte troligt att denna kommer i drift under säsongen 2008. För tillfället finns en mobil mack på plats där man enbart kan tanka diesel.


* Även i Motala, där det idag finns en Hydromack som har ledningar ner till hamnen, kommer det bli förändringar. Hydromacken ska läggas ner men förhoppningsvis ska det till nästkommande säsong finnas en ny sjömack i hamnen med Diesel, alkylatbensin och 95-oktan. Nytt är också att det installeras en kortautomat vid pumparna.


* Den som drabbas av bränslebrist någonstans mellan Sjötorp och Karlsborg sitter nu ändå inte helt i sjön. I Töreboda finns en Statoilmack några hundra meter från kanalen och i Karlsborg finns en Q8-mack cirka 400 meter inåt land.