Håll koll på algblomningen

Algblomningen har hittils i sommar varit svag. Men de senaste dagarna visar tecken på kraftigare blomning i delar av Östersjön.

Så här skriver Informationscentralen för Egentliga Östersjön på sin webbplats om algblomoningsläget i Östersjön den 24 juli med en prognos för den närmaste tiden: " I går (läs 23/7 reds. anm.) förekom svaga ytansamlingar av cyanobakterier i ytan till havs i ett område från norra Öland över mot norra delen av Gotland och runt Gotlands norra hälft. Från norra Öland förekom ansamlingarna även till havs upp mot Bråviken. Osäkra förekomster noterades utanför Ösel och Dagö samt till havs utanför mellersta Öland via södra Gotland och ner mot norra polska kusten. Tecken på svagare ansamlingar har även noterats i södra Ålands Hav, söder om Finska Skärgårdshavet och i östra Finska Viken. Lokala ansamlingar har även setts på Åland, och i norra Finska Skärgårdshavet. Tecken på begynnande ansamlingar har idag iakttagits i området mellan Sandhamn och Bullerö i Stockholms ytterskärgård.

Mindre ansamlingar av cyanobakterier syntes även idag i Mälaren i centrala Stockholm."


Algprognos " Det rådande högtrycket och därmed sammanhängande svaga vindar gör att ansamlingar kan förväntas dyka upp på flera håll i de norra och centrala delarna av Egentliga Östersjön. Den övervägande svaga nordliga - nordostliga vinden kan förväntas föra ansamlingar in mot den svenska fastlandskusten. Det kan inte uteslutas att ansamlingar även kan komma att driva iland på delar av Öland och Gotland. Lokala förhållanden spelar emellertid stor roll. Högtrycket väntas ligga kvar ungefär en vecka."

För mer information om algblomning:

Informationscentralen för Egentliga Östersjön SMHI