Många drukningsolyckor i juli

Färska siffror från Svenska livräddningssällskapet, SLS, visar att 27 personer miste livet i drunkningsolyckor under juli månad. Siffrorna för juli 2007 var 17.

Värmeböljan under sista veckan i juli gjorde att drunkningsolyckorna sköt i höjden. 19 av totalt 27 olyckor inträffade under den perioden.
Siffrorna är dock ännu preliminära då ett par personer som anmälts saknade ännu inte är återfunna.

Statistiken visar också att man kan se ett samband mellan väderlek, vattentemepratur och typen av drunkningar. Årets julimånad bjöd på höga temperaturer i såväl luft som vatten. Detta bidrog till att de badrelaterade olyckorna ökade markant i antal. I juli 2007 var vattentemperaturen lägre vilket resulterade i att de fritidsbåtsrelaterade olyckorna istället var de dominerande.

Jämför man årets statistik med juli 2006, som också hade höga luft- och vatentemperaturer, sjönk ändå det totala antalet drunkningar.
Män 55+ har tidigare varit överrepresentarade i drunkningsstatistiken men nu verkar det ha skett en förändring och enligt Karin Brand på SLS är det nu ålderskategorin 20-40 år och företrädesvis män som är syns mest i statistiken.

När SLS 2007 gjorde en undersökning om simkunnigheten i Sverige ansåg ungefär två tredjedelar av de tillfrågade att de var simkunniga. Med simkunnig avses då att man kan simma 200 meter, varav 50 på rygg och att man ska klara att få huvudet under vattnet vid något tillfälle.


Drunkningsolyckor i juli månad

2008 2007 2006

15 5 26 badolyckor

5 8 14 båtolyckor

27 17 47 totalt

Mer drunkningsstatistik: Svenska livräddningssällskapet