Besiktningsmannen: ”En riktigt bra båt”

Jag nästan hör hur vår luttrade besiktningsman Conny Zetterberg skiner upp över telefonluren när jag säger att jag vill prata om Albin Nova. Han har besiktigat många, även denna vår, och finner sällan några större fel.

- De funkar, helt enkelt. Det är en sund konstruktion och en bra affär att köpa en Nova. Jag tycker att man kan säga att det är en perfekt familjebåt.

Rent generellt är intrycket av Albinbåtarna att det är fråga om genomtänkta konstruktioner som är enkelt byggda och ändamålsenliga. Men med så pass många år på nacken har vissa saker naturligtvis blivit omoderna. På den tiden båtarna byggdes var segelbåtar just segelbåtar och hade bara hjälpmotorer. Det innebär att motorerna kan upplevas som lite svaga med dagens mått mätt.

- Det är ingen lätt båt och originalmotorn kan kännas väl klen. Samtidigt börjar de ju bli ganska gamla och ska snart bytas.

Ganska många Novor köptes av folk med kappseglingsambitioner. På ett sätt kan man naturligtvis tycka att det är positivt, det är en god seglare.

Samtidigt menar Conny att man generellt ska se upp med kappseglade båtar.

- Dels slits de hårdare, dels är det av någon anledning så att många kappseglare inte är så roade av att vårda sina båtar.

I likhet med övriga Albinbåtar tycker Conny att Novan har ett ganska dåligt elsystem med sig från starten, och det har naturligtvis inte blivit bättre med åren. Men även om man kanske måste kosta på sig att dra ett nytt elsystem blir sammanfattningen ett mycket gott betyg till Novan. Det är en rymlig båt som seglar bra och beter sig bra i sjön.

- Det är mycket båt för pengarna, avslutar Conny.

Av: Philip Pereira dos Reis