Bella Boats stoppar produktionen

Även Bella Boats känner av den vikande konjunkturen. De stoppar produktionen i fabrikerna i Karleby och Kuopio i höst.

Tillverkningen står stilla och 250 personer är permitterade. Endast produktutvecklingen fortsätter som tidigare.

Stoppet gäller inte fabriker i Larsmo och Jakobstad. Där fortsätter100 anställda med verksamheten.

Neddragningarna motiveras med vikande efterfrågan på motorbåtar. En dålig sommar, stigande bränslepriserna och höga räntor sätter båtbranschen i gungning.