Rättelse Tyresöbocken

I nr 9 av Praktiskt Båtägande har vi skrivit fel i specifikationerna till Tyresöbocken Typ 1. I vår sammanställning anger vi maxbelastningen till 2,5 ton. Det är fel. Den korrekta maxbelastningen ska vara 5 ton.