Många slarvar med flytvästen

Hur är det med säkerhetstänkandet till sjöss egentligen? I PB:s webbenkät ställde vi frågan "Handen på hjärtat - har flytvästen varit på hela tiden på sjön i sommar?" och resultatet blev ganska nedslående.

Närmare 45 procent av de svarande säger att de antingen aldrig använder flytväst, eller bara kryper i västen vid dåligt väder.

Så här såg fördelningen mellan svaren ut:

29 procent - Nej, bara vid dåligt väder
22 procent - Ja, åtminstone 90 procent av tiden
17 procent - Ja, villkorslöst
13 procent - Nej - jag använder aldrig flytväst
10 procent - Ja, det är viktigt inte minst för att vara en förebild för barnen
6 procent - Nej - jag har slarvat ibland. Ren glömska
3 procent - Nej, den är i vägen för en fin solbränna