Besiktningsmannen Erling Kroon om Ockelbo DC 21

”Tillhör de bättre båtarna i sin klass”

Erling Kroon är överlag entusiastisk till en båt som han anser står sig mycket bra både form- och utrustningsmässigt, även jämfört med mycket nyare båtar. Hans omdöme är en bra botten som ger en lättdriven båt med ett stort planingsregister.

Men som vanligt när det gäller äldre båtar finns det en rad fallgropar. Äldsta modellen är trots allt drygt 40 år. Skicket på motor och drev är viktigt att kolla. Räkna med att 40 år gamla grejer ofta är färdiga för skroten.

Akterspegeln är en annan svag länk. Eftermonterade trimplan, badbryggor och annat kan ge läckande genomföringar som förstör plywoodkärnan i aktern. Men det går att kolla själv.

Erling tipsar om att man kan göra ett litet borrprov med ungefär ett 6 millimeters borr nära en genomföring inifrån. Borra, stanna upp och dra ut borret. Skicket på det som kommer ut avgör snart om aktern är fuktskadad. Men se för guds skull till att inte borra helt igenom och ha något att fylla igen hålet med. Och framför allt, fråga säljaren först!

Viktigt är också att kolla förstyvningar i skrovet. Lyft på durkar och kolla efter sprickor i skarvar och ändar där balkar möter skrov.

Sammanfattat tycker Erling Kroon att det är en mycket sjövärdig båt. Men tänk efter innan du köper. Är det dags för motorbyte så bör du veta att du ska behålla båten några år om det ska löna sig. Och spara då inte på krutet. En DC 21 mår definitivt inte dåligt av att få en större motor vid ett motorbyte.