Uppdaterad Neptune Formula 2009

Neptune Formulas första säsong på marknaden analyseras nu och man arbetar med förbättringar av miljöfärgen inför kommande säsong.

Nu börjar resultaten från bottenfärgen Neptune Formulas första säsong framträda tydligt. Så här säger Mikael Hæffner, en av personerna bakom den nya miljöfärgen:
- Strax under tio procent av våra kunder har upplevt problem med vidhäftningen men det är något vi arbetar med för att åtgärda till nästa säsong. Men de allra flesta kunderna är väldigt nöjda med vår produkt.

Så här förklarar tillverkarföretaget Ekomarine vidhäftningsproblemen:
"När färgen använts direkt på hårda ytor, såsom vissa primers, epoxiytor och plastytor har det visat sig att den inte har ordentlig vidhäftning. Det har inneburit att färgen ibland släppt fån delar av skrovet. Där färgen suttit kvar har den i vissa fall nötts ner och därmed tappat funktion".

Lösningen på problemet är att använda en speciell grundfärg avsedd för Neptune Formula och företaget utvecklar själva denna. Man arbetar också för att utveckla varaktigheten för färgen.
Till säsongen 2009 kan vi alltså vänta oss en ny, uppdaterad variant av Neptune Formula.
Färgen marknadsförs ännu så länge bara på ostkusten men utvecklingsarbetet pågår för att få färgen att fungera optimalt även på västkusten och man räknar med en lansering där i en inte allt för avlägsen framtid.