Allt fler tvister i nämnden

Antalen båtaffärer som slutade hos Allmänna reklamationsnämnden ökade med en tredjedel förra året. Samtidigt sköter sig båtbranschen ganska bra när det gäller att ge konsumenten rätt.

Det som verkar vara den perfekta affären kanske visar sig vara ett riktigt bottennapp efter några veckor. Handslaget vid bryggan kanske känns mycket avlägset och näven knyts stället i fickan om företaget som sålde båten dessutom inte visar någon förståelse för missnöjet. Då finns egentligen bara en sak att göra, och allt fler gör det också.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, tar emot anmälningar som rör tvister mellan företag och privatpersoner inom i stort sett alla områden. Nämnden är uppdelad i 13 avdelningar som hanterar olika ärenden gällande allt från textil och tvätt till bank och försäkring. En av de mindre avdelningarna är båtavdelningen, som tar sig an frågor som rör köp av motor- och segelbåtar och båttillbehör.

Båtavdelningen är tillsammans med avdelningen som behandlar fastighetsmäklare den avdelning som får in minst antal ärenden, men mellan 2006 och 2007 skedde en dramatisk ökning från 60 till 90 ärenden och om man tittar på första halvåret för 2008 så verkar trenden hålla i sig. Allt fler tvister kring båtaffärer hamnar hos nämnden.

- Vi har haft en stor ökning av ärenden och det beror nog på en god konjunktur och att folk har haft mer pengar att lägga på sin hobby, säger Gina Sharro ansvarig för båtavdelningen på ARN.

Allmänna reklamationsnämnden fungera ungefär som en domstol och har till uppgift att på ett opartiskt vis lösa tvister mellan näringsidkare och konsumenter. Nämnden tar sig alltså inte an affärer som gjorts upp mellan två privatpersoner. Frågorna inom de olika avdelningarna avgörs vid möten där representanter för konsumentsidan såväl som för branschen kommer till beslut. Ibland får kunden rätt och ibland företaget, men ofta beslutar nämnden om att de båda parterna får mötas på halva vägen; kunden får delvis rätt.

Om man tittar på statistiken från Allmänna reklamationsnämnden så tycks antalet båtaffärer som slutar med tvist alltså öka. Samtidigt ser det ut som att båtbranschen är ganska villig att lösa det problem som kommer upp. Under 2007 beslutade nämnden till konsumentens fördel i nästan 70 procent av fallen och i nästan 90 procent av fallen följde företaget nämnden rekommendation.

- Ja, de är väldigt bra på att göra som vi säger. Det finns en ganska stor okunskap i branschen men pplyser vi bara företagen om vad som gäller så följer de oftast våra rekommendationer, säger Gina Sharro.

För det är ju just bara fråga om en rekommendation. Det finns inget juridiskt bindande i besluten från nämnden. Men det hör till så kallad god sed att följa besluten och de flesta branschorganisationer kräver att medlemmarna gör som ARN säger.

Om du är missnöjd med ett köp eller en tjänst och inte lyckas komma överrens med företaget kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. Det bästa är att använda de speciella blanketter som går att skriva ut från ARN:s webbsida, då går handläggningen lite snabbare än om man skriver ett vanligt brev. När anmälan kommit in skickas handlingarna till företaget som får möjlighet att yttra sig och sedan får anmälaren en chans att kommentera vad näringsidkaren sagt. Beslut i ärendet tas sedan på ett nämndsammanträde och beslutet skickas ut till de berörda parterna.

Enligt Gina Sharro kunde alltså handlarna vara bättre pålästa om vad som gäller rent juridiskt. Båtbranschen ligger lite efter när det gäller att ha koll på konsumentköplagen. Samtidigt finns det en vilja att lära och branschorganisationerna försöker hjälpa till.

- Jag tycker att exempelvis Sweboat ligger på bra och hjälper oss. De har förståelse för att alla parter tjänar på det i slutänden, säger Gina Sharro.

Av: Philip Pereira dos Reis