Bästa båtlånet

Bästa båtlånet

Att köpa båt är ett stort beslut i varje familj. För de allra flesta är priset den mest avgörande faktorn. Har man inte pengarna kan man låna. Vi har tittat närmare på vilka villkor som gäller när du ska låna till en båt.

Vad kostar ett lån på 100 000 alternativt 500 000 kronor exklusive amortering under första året?

Det kan finnas flera möjligheter att ta lån. Generellt kan sägas att ju bättre säkerhet som kan lämnas desto bättre villkor kan man få för lånet. Den som bor i villa kan ofta belåna sitt hus, och detta torde vara den bästa lösningen. Tänk då på att inte ta den ökade belåningen på längre tid än att värdet finns kvar på båten. Se till att amortera i takt med minskat värde på båten. Kolla också upp vad det innebär om du vill lösa lånet i förtid så att du inte då blir drabbad av stora kostnader.

Vanliga lånemöjligheter är:

" Privatlån utan säkerhet

" Fritidslån med båten som säkerhet

" Medlemslån knutet till någon fackförening eller organisation

" Kreditföretag

" Återförsäljaren


Generella kommentarer kring uppgifterna i tabellen:

" Oftast gör den som ska låna ut pengar en kreditprövning som innefattar bland annat låntagarens inkomster, betalningsanmärkningar, hur mycket lån som redan finns och återbetalningsförmågan.

" Räntan varierar och är en förhandlingssak mellan låntagare och långivare. Långivaren värderar värdet i att låna ut till den aktuella kunden.

" Ränta och villkor i tabellen är vad som gällde i mitten av augusti 2008.

" Vid framräkningen av räntekostnaden är förutsättningen att hela det angivna beloppet är lånat, och till den amortering som sker under året har ingen hänsyn tagits, då det påverkar mycket marginellt.

" Uppläggningskostnaden är fördelad över en tioårsperiod.

" De värden som finns angivna är de som normalt förekommer - avvikelser kan förekomma.


Länsförsäkringar

Här får man betala såväl uppläggningskostnad som aviseringskostnad. Max lånebelopp omkring 250 000 kr.


Handelsbanken

Vid inköp via Handelsbanken Finans gäller att inköpet ska finansieras genom en kontantinsats på minst 20 procent. Låntagaren kan välja amortering mellan rak och annuitet. Båten får ej vara överlämnad innan banken blivit inkopplad. Säljaren får betalt av banken. Inköp kan ske såväl från auktoriserade försäljare som privat.


Nordea

För Fritidskredit gäller att båten måste köpas hos professionell båthandlare, ej av privatperson. Båten måste vara helförsäkrad under kredittiden och kontantinsatsen ska vara minst 20 procent. Lägsta ålder för kredittagare är 20 år. Lägsta kreditbelopp 30 000 kr.

Det finns många fackförbund där medlemskapet godkänts för låntagare. Rak amortering gäller, med andra ord fast amorteringsbelopp per månad.

För att få ta Förmånslån krävs att man är förmånskund eller Plus-kund i Nordea. För lånebelopp under 100 000 kr gäller annuitet för betalning av ränta och amortering (lika belopp varje månad). Vid lån över 100 000 kr gäller rak amortering.


SEB

För det enkla lånet och medlemslånet krävs att man är minst 18 år och har en fast inkomst på minst 150 000 kr.

För att få del av medlemslånet gäller dessutom att man är med i vissa fackföreningar eller andra organisationer.

För fritidslånet krävs en minsta kontantinsats på 20 procent. Låntagaren kan välja rak amortering eller annuitet. Den rörliga räntan är kopplad till marknadsräntan Stibor.

Lägsta lånebelopp är 40 000 kr, och max amorteringstid för motorbåtar är 15 år och för segelbåtar 30 år.

Båten får ej vara levererad när lånet tecknas.


Swedbank

Den lägsta uppläggningskostnaden för privatlån kan endast erhållas om lån söks via telefon/internet.

Den högre kostnaden för avisering av privatlån och medlemslån avser avisering via papper.

Den lägsta kostnaden för avisering vid lån i Swedbank Finans avser autogiro.

Vid lån via Swedbank Finans gäller att inköpet ska finansieras genom en kontantinsats på minst 20 procent, vilket kan utgöras av inbytesobjekt eller vara kontant.

Vid lån till motorbåtar är max lånetid 20 år och lån till segelbåtar max 30 år.


Wasa Kredit AB

Samarbetar med återförsäljare av båtar. Lånet kan ej tas vid inköp från privatsäljare. Wasa Kredit ägs av Länsförsäkringar. Även här gäller att objektet står som säkerhet och att lägsta kontantinsats är 20 procent.

Stor vikt läggs vid båtens värde då det gäller lånebelopp och lånetid. Helheten, objekt, kund och försäljare avgör lånevillkoren.

Av: Lars-Åke Höglund