Turbulent på Kryssarklubben

Kryssarklubbens årsmöte den 22 november blev riktigt turbulent. Hela styrelsen avgick med omedelbar verkan efter misstroendevotum.

Det var främst två frågor som låg bakom misstroendeförklaringen. Styrelsen hade förslagit en försäljning av Malma Kvarn. Där anordnas läger och utbildning för ungdomar och Årsmötet hade en annan syn på hur man kan utveckla verksamheten istället för att sälja av.

Även hanteringen av På Kryss orsakade missnöje bland mötesdeltagarna.

Årsmötet belutade efter omröstning med stor majoritet att uttala misstroende mot styrelsen. Styrelseordförande Claes Grönberg meddelade därefter att hela styrelsen avgår med omedelbar verkan. Han tackade för sin tid som ordförande och önskade Kryssarklubben och den nya styrelsen lycka till. En intermisstyrelse utsågs bestående av samtliga kretsordföranden.

Årsmötet röstade enhälligt för beslutet.

Vill du följa dramatiken från årsmötet kan du läsa hela protokollet på kryssarklubbens hemsida.