Lösa hundar och infångade grävlingar

Det verkar som besökarna i skärgården har svårt att hålla ordning på sina hundar och eldar. Det visar i varje fall Skärgårdsstiftelsens sammanställning av incidenter som berör naturreservaten i Stockholms skärgård under året som gått.

Stiftelsens tillsynsmän och naturvårdare har i år rapporterat in sina ingripanden i reservaten till kansliet. Rapporteringen har skett via mail och ibland har även digitala fotografier bifogats. Samtliga tillsynsmän och naturvårdare utbildades förra vintern i datakunskap. De utrustades med bärbara datorer och digitalkameror för att klara uppgiften. Här är hela listan med de inrapporterade incidenter.


Räknade rapporterade incidenter: Lös hund: 119, eldning inom reservat: 66, skadegörelse: 19, överträdelse i fågelskyddsområde: 18, olaga fiske: 12, brand i reservat: 9, skoter inom reservat: 8, infångade grävlingar: 5, markskador efter eldning: 5, fällda träd: 5, misshandel: 3, skogsbrand: 2, vattenskidor inom reservat: 2, parkerad bil på strand: 2


Enstaka incidenter som rapporterats och som rör båtturismen: Latrin i soptunna, söndereldat bastuaggregat, bestulna stuggäster, stuggäst bryter foten nattetid, övergiven båt upphittad och bogsering av havererad båt.


Oräkneliga incidenter: Överfulla sopcontainrar och överträdelse av hastighetsgräns: ”en var tionde minut”