Träbåtsdröm på mässan

Träbåtsdröm på mässan

Båtmässan i Göteborg fyllde 50 år i år och man firade med en stor båtutställning med historisk koppling. Kronan på verket var en gammal dam som snart också firar 50 - för andra gången.

Träbåtar har en tendens att alltid dra suktande blickar till sig. Det är något med lystern och träbåtens självklara harmoni med naturen när den glider igenom vattnet som trollbinder.

Detta intresse för havets finmöbler är också något man upptäckt och tagit fasta på vid Båtmässan i Göteborg.

Västkustens Träbåtsförening är flitiga utställare och från mässans sida har man nu upptäckt att träbåtsavdelningen är en av de mest uppskattade. När Göteborgsmässan i år 50-årsjubilerade firade man bland annat med en storstilad hyllning till ek och fernissa, mahogny och krom.

Träbåtarna har nämligen i år fått stort utrymme i jubileumshallen, som var på cirka 800 kvadratmeter. Och hela härligheten kröntes med en Pettersson-båt byggd när förra seklet var ungt - riktigt ungt.


Kärnfrisk 98-åring

- Det var med största säkerhet mässans äldsta båt. Enligt de uppgifter jag har fått fram är den byggd senast 1911, berättar ägaren Mats Stefansson, välkänd träbåtsrenoverare på Tjörn.

Mats renoverade för ett antal år sedan en Solö 25 och upptäckte snart att det fanns ett sug efter modellen. Sedan dess har det runnit en del vatten under kölen och nu är han uppe i ett 50-tal Solö-renoveringar. En del av båtarna får han också återse, då ägarna anförtror honom vinterförvaringen av de gamla klenoderna.

Med all den erfarenhet av träbåtar Mats tillskansat sig genom otaliga renoveringar var beslutet ganska enkelt när Petterssonbåten dök upp. Efter en grundstötning med hål i stäven som resultat hamnade båten på ett snickeri, men de klarade inte av renoveringsjobbet. Mats chansade och köpte båten osedd, och farhågorna fanns att han blivit ägare till en onödigt dyr vedhög. Men farhågorna kom på skam. Med några få undantag var hon kärnfrisk i skrovet.

Efter några års väntan på Mats gårdsplan fick båten i höstas komma in i värmen i verkstaden, och under hösten och vintern har hon genomgått ett förvandlingsnummer. När PB tittar till henne i november är hon täckt av sju lager lack och ett tunt lager slipdamm. Hon väntar då fortfarande på ytterligare två lacklager som ska få Hondurasmahognyn att blända betraktaren.

Mats har byggt en helt ny akterspegel, bytt ut delar av akterdäcket, bytt två bord på varje sida, lagat stävskadorna och byggt ett nytt motorhus. I övrigt är hon helt original. Nästan.

Albinmotorn som sitter i har tillkommit någon gång under årens lopp och ska ersättas med en mer tidsenlig Pentamotor på 8-10 hästkrafter från 1914.

Bild 336076
Hela akterspegeln och en del av akterdäck är bytt. Den gröna Albinmotorn fick stryka på foten för en mer tidsenlig Penta.


Ljuva 60-tal

Sammanlagt var det ett 15-tal båtar i jubileumshallen. Hallen fylldes också av dofter, ljud och synintryck levererade av bland annat Repslagarmuseet i Älvängen, Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar och Svenska fyrsällskapet.

Det övergripande temat i jubileumshallen var att spegla hur båtlivet såg ut för 50 år sedan, men det var också en mer allmän tillbakablick in i de svenska 50- och 60-talen. Det var bland annat modevisning med 60-talstema. Vi fick också ta del av hur ett fiskarhem på Åstol kunde se ut på 50-talet och även ett mer konventionellt svenskt hem från den tiden fanns återskapat.

Av: Jens Augustinsson Foto: Jens Augustinsson och Per-Ivar Nilsson