Liten påverkan av finanskrisen

Båtägare verkar ha god ekonomi även nu under rådande finanskris. Det visar vår webbfråga där hela 47 procent hävdar att konjunkturnedgången inte har någon påverkan på deras båtliv.

Trots dagliga krigsrubriker om finanskris och massuppsägningar verkar båtägare klarat sig relativt bra. I vår webbfråga undrade vi hur den vikande konjunkturen har påverkat ditt båtliv? De flesta, 47 procent, svarade att den inte haft någon effekt på deras båtliv. Ganska många, 17 procent, funderar på att försöka dra nytta av läget och fynda på begagnatmarknaden och 11 procent tittar efter ny båt.

En viss påverkan går dock att skönja när det gäller försäljning av båtar. 13 procent svarade att de haft svårt att hitta någon köpare till sina objekt. Och åtta procent hävdade att de skjuter sitt köp av begagnadbåt på framtiden.