Plotter önskas

En övervägande majoritet av dem som besvarat vår fråga på webben önskar sig en ny plotter. Frågan löd: Vilket nytt tillbehör skulle du köpa i vår om du fick välja? Och hela 23 procent kryssade i alternativet att de vill ha en ny plotter.

Nummer två på önskelistan kom ankarspel som fick 15 procent av rösterna. Därefter följde bogpropeller på 11 procent. Det var svagare intressen för de övriga alternativen. Endast en procent funderar på att köpa ny utombordare eller flytväst. Som sista svarsalternativ kunde man kryssa i att man var nöjd och inte önskade sig något mer till båten. Men det var endast 5 procent som ansåg att deras båt var fullt utrustad.