Nimbus 26 och Monsun 31

I vår senaste webbenkät frågade vi våra besökare vilken båt de helst skulle vilja läsa om i Praktiskt Båtägande. Vinnare blev Nimbus 26 och Monsun 31.

I listan fanns ett antal segelbåtar och motorbåtar. Bland motorbåtarna fick Nimbus 26 flest röster tätt följt av Myra 25 och Flipper 717. Den mest efterfrågade segelbåten var Monsun 31, följt av Maxi 84 och Vindö 32. Anmärkningsvärt var att Catalina M22, Joda Tur 24, Storebro 38 och Folkparca inte fick några röster alls.

Det mest kryssade alternativet i vår webbenkät var att man ville läsa om någon annan båt än dem som fanns med som alternativ. Hela 19 procent tyckte att deras favoritbåt saknades i listan. Några av dem har mailat in sina egna förslag till red@praktisktbatagande.se. Och har du någon båt som du tycker vi ska skriva om är du välkommen att fortsätta skicka in förslag till oss.

Resultatet av webbenkäten kommer ni se på omslaget av kommande nummer av Praktiskt Båtägande. Nimbus 26 och Monsun 31 är nu inblanerade som klassikerreportage i kommande utgåvor.