Bli fri från skräpet

Bli fri från skräpet

En riktig grovdammsugare klarar jobbet utan att ta skada och är dessutom ofta billigare än många hushållsdammsugare. Praktiskt Båtägande har provat åtta grovdammsugare.

För båtägaren kan en grovdammsugare vara till nytta på två sätt. Först och främst naturligtvis vid städning av båten. Båtskräp är ofta av en karaktär som en hushållsdammsugare inte gillar men som en grovdammsugare klarar av, inte sällan fuktigt, ibland kladdigt, till och med oljigt. Med hjälp av en grovdammsugare kan man också få upp svårtömda vattensamlingar i kölsvin och andra utrymmen som ofta uppstår i båtar.

För den händige båtägaren som gillar att snickra kan en grovdammsugare vara till nytta i det sammanhanget. Nästa alla moderna elverktyg som åstadkommer spån och damm kan kopplas ihop med grovdammsugare med hjälp av en slang. Det är värdefullt, för slipdamm och spån skräpar ner och förtar nöjet med arbetet. Spån fastnar på kläder och skor och är otrevligt i största allmänhet.

Slipdamm ska man undvika att andas in, det är inte nyttigt för lungorna och en del träslag kan framkalla allergiska reaktioner.

En värdefull finess i detta sammanhang som finns på många grovdammsugare är fjärrautomatik. Det innebär att kontakten på sladden till ett elverktyg kopplas in i ett uttag på dammsugaren.

När man sedan sätter igång maskinen går också grovdammsugaren igång med hjälp av fjärrautomatiken.

Värt merkostnaden
Arbetar man ofta med maskiner som kan kopplas till dammsugare så ska man överväga att skaffa en grovdammsugare med fjärrautomatik. Även om merkostnaden svider vid köpet kommer man att varje gång man använder den vara glad åt valet. Många insatser med elverktyg sker på toppen av den egna förmågan, med skärpt sinne och under stor anspänning. Med en grovdammsugare med fjärrautomatik kan man koncentrera sig helt på jobbet och behöver inte belasta minnet med dammsugaren. Den kommer att gå igång av sig själv och suger bort de spån eller damm som annars försvårar arbetet.

Lättnaden blir också stor när bullret från både maskin och dammsugare dör samtidigt efter jobbet. På många maskiner finns det en fördröjning mellan när maskinen slås av och när dammsugaren gör det. På så sätt töms slangen ordentligt.

Vi tycker att det går utmärkt att leva utan den finessen. Det må vara hänt att dammet i dammsugarslangen ligger kvar till nästa gång. Och det är mer vilsamt, man slipper brummet från båda maskinerna samtidigt. Finns en fördröjning så bör den inte vara för lång, dröjer det för länge innan dammsugaren slutar att gå blir man lätt nervös och börjar undra om det är något fel. Men sammantaget, har man en gång börjat med att arbeta med en grovdammsugare med fjärrautomatik är det plågsamt att vara utan.

Många krav
Det finns många motstridiga önskemål på en grovdammsugare. Den ska rymma mycket så man slipper tömma den så ofta, samtidigt som den ska vara liten så den ryms i små skåp. Likaså vill man att den ska vara robust och mekaniskt stabil så att den tål smällar, men på samma gång ska den vara lätt att bära och lyfta. Vi anger behållarvolym, dimensioner och vikt i tabellen. På några maskiner kan slangen placeras så att maskinen blåser luft. Det är en fördel. Bland annat kan skräp som fastnat i slangen blåsas ur. Det också en fördel om slangen är lång.

Så fungerar grovdammsugaren
I en hushållsdammsugare går luften i en kort horisontell bana. Först suger luften in dammet i en uppsamlingspåse, därefter kyler den motorn. Ett enkelt filter kan ligga före eller efter motorn. Filtren i hushållsdammsugare klarar inte av att sila från slipdamm.

I gynnsamma fall åker det bara igenom dammsugaren och förpestar luften. I värsta fall brinner motorn upp. Fuktiga partiklar kan lösa upp uppsamlingspåsen så den spricker. Förargligt, men om vätan fortsätter in i motorn kan det bli riktigt farligt, maskinen kan bli strömförande.

En grovdammsugare är byggd på ett annat sätt, på höjden, och luften beskriver en spiralrörelse. Motorn skapar ett undertryck eller vakuum i behållaren vilket drar in partiklarna. Filtren tål också det damm som kommer från slipmaskiner och sågar. En grovdammsugare kan till och med suga upp vatten. En flottör känner då av nivån i behållaren och stänger av luftflödet när vattenytan kommit upp i riskabel nivå.

Suger man upp vatten, grus och annat vått skräp låter man det åka rakt ner i behållaren. Motordelen lossas och behållaren töms som vore den en hink. Ska man däremot suga slipdamm och spån är det bäst att använda den uppsamlingspåse som kan sättas in i behållaren. Det ger bekväm tömning av det ”förpackade” skräpet.

Explosionsrisk
Det bör understrykas att en grovdammsugare inte får användas till att suga upp bensin eller diesel. En motor i en grovdammsugare kan bli het eller lämna gnistor. Så även om bränslet är utblandat med vatten finns det därför en explosionsrisk.

Behållarna tillverkas i plast och i metall. För båtbruk är plast kanske det bästa, det är lätt, rostar inte, håller formen efter småsmällar. Tömning av spisar och kaminer är väl kanske inte det som båtägaren i första hand kommer att ägna sig åt, men då det är en vanlig uppgift för grovdammsugare i gemen finns några grovdammsugare i plåt också med i urvalet.

Rostfri plåt är ett bra material för grovdammsugare vid asktömning, speciellt när tålamodet att vänta tills askan svalnat helt inte har infunnit sig.

Kan slutligen grovdammsugaren tjänstgöra som hushållsdammsugare? Visst, den suger ofta lika bra som hushållsdammsugaren. Men den bullrar avsevärt mer och tar större plats. En grovdammsugare skulle aldrig rymmas i städskåpet i artikelförfattarens bostad i stan. Där finns bara plats för en traditionell smal dammsugare. Sannolikt är det likadant i många städskåp.

Emellertid finns en grovdammsugare i familjens fritidshus. Artikelförfattarens hustru delar dock inte sin makes barnsliga förtjusning i bullersamma maskiner. Hon avskyr oväsendet och föredrar moppen och sopkvasten. Men när herrn i huset städar, då kommer grovdammsugaren till användning!

Jula 230-001
Hos Jula finns sedan några år en enkel grovdammsugare med fjärrautomatik som går under namnet ”Jazz”. Den är tillverkad i Slovenien och priset har under åren sjunkit något. Vi har under många år använt en sådan och trots många invändningar har vi ändå varit rätt nöjda med den. Det riktigt dåliga resultatet i vattentestet överraskade därför storligen. Maskinen förmådde inte suga upp vattnet. Efter två minuter, när vattenytan inte längre sjönk och maskinen började lukta illavarslande, stängde vi av den. Då rann allt vatten tillbaka i hinken och nästan inget hade sugits upp i behållaren.

+ Fjärrautomatik till lågt pris
+ Raka kanter gör behållaren lätt att tömma

- Svaga prestanda
- Slangen hoppar lätt ur behållaren
- Slangen och röret glider lätt isär
- Ingen blåsfunktion

Kärcher A2054
Kärcher har ett stort program med grovdammsugare och vi har provat tre som är ganska likartat uppbyggda. Fyra hjul sitter på en bottenplatta som också har hållare för munstycken och tillbehör. Detta är en av Kärchers minsta grovdammsugare och den har behållare av rostfritt stål. En invändig plastfläns nära behållarens övre kant kan göra den lite svårtömd. Den behövde ganska lång tid i vårt ”vatttentest” och låter rätt mycket. Variant med plastbehållare finns för cirka 150 kronor lägre pris. Variant med fjärrautomatik finns för cirka 500 kronor högre. Enligt vår mening bör spekulanten hellre lägga till lite slantar och köpa den större A 2204.

+ Inga speciella

- Blygsamma prestanda
- Måste tömmas ofta
- Ingen blåsfunktion

Kärcher A2204
Denna modell ingår i en serie som har funnits några år och säkert kommer vara med länge till. Det är en lyckad konstruktion med många tilltalande detaljer. Den är mycket lätttömd, då behållarens kanter är helt raka.

Den har också en smart låsanordning, ett rejält handtag tjänstgör som sådan.

Man viker det framåt och locket/motorenheten frigörs. Handtaget sitter då på behållaren, vilket gör den lätt att bära och tömma. Halva översidan har plan yta med kanter och fungerar som en liten förvaringsyta. Luften kan blåsas genom slangen. Variant med fjärrautomatik finns för cirka 500 kronor högre pris, likaså finns variant med plåtbehållare för en merkostnad på cirka 150 kronor.

+ Många bra och genomtänkta finesser

- Kort slang i förhållande till priset

Kärcher A2604
Denna grovdammsugare är i princip en förhöjd och ”upphottad” A2204. Behållaren är nästan decimetern högre och i locket har man klämt in en rejält mycket starkare motor, 1 800 W istället för 1 200 W.

Därför var det knappast förvånade att maskinen tog delad förstaplats i vårt ”vattentest”. En variant med fjärrautomatik hade säkert varit drömmaskinen för många. Men en sådan säljs just nu inte.

+ Många bra och genomtänkta finesser
+ Stor behållare
+ Stark motor

- Dyr
- Kort slang i förhållande till priset

Lavor
Nu är det kanske inte så många båtägare som har eldstäder ombord. Men kanske hemmavid, så vi tar med en grovdammsugare som också är avsedd för att tömma kaminer och vedspisar. Behållarna är av plåt, som klarar värme bättre än plast. (Alla har inte tålamod att vänta tills askan har svalnat.) Vid rengöring av spisar med mera används båda behållarna. Askan sugs då upp i den undre, som fungerar som föravskiljare. Med hjälp av filter hålls askan kvar i undre behållaren, och den övriga dammsugaren och motorn hålls utanför. Tar man bort den undre behållaren och sätter på en längre slang av plast blir det en liten grovdammsugare av gängse snitt. Maskinen fick överraskande bra resultat i vårt ”vattenprov”, delad tätplats!

+ Föravskiljare ingår
+ Effektiv

- Förhållandevis små behållare
- Kort elkabel

Meec
Hos Jula hittar vi testets lättaste och billigaste grovdammsugare. Den ser ut att ha fjärrautomatik, det finns ett uttag för elverktygets stickkontakt. Men där finns ingen elektronik, utan dammsugaren tjänstgör endast som en skarvsladd. I och för sig ingen dum idé, men fjärrautomatik är det alltså inte.

Luften kan blåsas genom slangen. Maskinen kan vara lite svårtömd i och med att behållarens avslutning upptill bildar en inåtvikt kant. Vår mätning visade en bullernivå ungefär som många andra grovdammsugare, men ljudets karaktär var sådan att vi upplevde den som plågsamt bullersam.

+ Lågt pris
+ Liten och nätt

- Bullersam
- Kort slang

Nilfisk-Alto Buddy 15
Detta är den minsta och enklaste modellen bland Nilfisk-Altos grovdammsugare. Den är liten och lätt men har ändå en förhållandevis stark motor. Resultatet i vårt ”vattentest” är också mycket hedersamt för en så pass billig maskin. Enligt Nilfisk-Alto har dock maskinen för enkelt filter för att kopplas till slipmaskiner. Också denna maskin väsnas mycket, ljudets karaktär gör oväsendet ännu jobbigare än vad det höga mätvärdet antyder.

+ Lågt pris
+ Goda prestanda
- Enkelt filter
- Bullersam

Nilfisk-Alto Aero 25
Största modellen bland Nilfisk- Altos grovdammsugare för hobbyfolk. Priset skiljer marginellt mellan denna maskin och den näst största. För pengarna får man ett snäpp starkare motor och större behållarvolym. Så denna maskin är en storsäljare. Den har många trevliga finesser och säljs med många tillbehör i form av olika munstycken med mera. Igensatta filter är ett problem hos grovdammsugare som används mycket. Denna maskin har en smart anordning för att rensa filtret. En smart klack på undersidan hjälper också maskinen över trösklar. Trevliga finesser, bra prestanda och fjärrautomatik till överkomligt pris gör att vi sammantaget utnämner denna grovdammsugare till ”Bäst i test”.

+ Fjärrautomatik
+ Lång slang
+ Trevliga finesser

- Låter mycket

Föravskiljaren Askhinken
För den som har askan i spisen eller kaminen som värsta städobjekt är en föravskiljare ett tilltalande alternativ. Den kopplas före den vanliga dammsugaren. Tack vare ett filter stannar askan i den slutna behållaren och förs inte vidare. Föravskiljaren Askhinken utvecklades 1995 av Sune Nilsson i Åmål som ett svar på pelletsteknikens behov av ett effektivt och praktiskt städtillbehör för den lätta och finfördelade askan. Nilsson tillverkar och säljer sin Askhinken alltjämt, men volymerna har gått ner i och med den kinesiska lågprisimporten. Artikelförfattaren har inte haft tillfälle att prova någon kinesisk kopia, men har under många år med utmärkt resultat använt originalet Askhinken. En kinesisk kopia kostar idag från 250 kr, originalet kanske tre gånger så mycket, men har enligt tillverkaren högre kvalitet på filtren.

Fakta: Så har vi provat Grovdammsugarna
Vi har försökt att simulera situationen då en grovdammsugare står på höga bryggan och en vattensamling djupt nere i båten ska sugas upp. Grovdammsugarna ställdes på en 180 centimeter hög plattform och uppgiften bestod i att suga upp 5 liter vatten ur en hink på golvet. Tid togs från när motorn slogs på tills vattnet var uppsuget. Resultatet var lite överraskande. Några sög upp vattnet på 10 sekunder, andra tog längre tid på sig och en orkade inte alls. Vi har också mätt bullret med en enkel ljudmätare under inte helt idealiska förhållanden. Värdena måste därför tas med en nypa salt, men de bekräftar med ett par undantag våra subjektiva upplevelser.

Leverantörer:
Jula, www.jula.se, tel 0511-24 600
Kärcher, www.kärcher.se, tel 031-577 300
Nilfisk-Alto, www.nilfisk-alto.se, tel 031-706 73 00

Av: Håkan Hardenborg www.hardenborg.se