Svagt intresse för miljöåtgärder

Miljön blir allt viktigare för alla båtägare. I vår senaste webbenkät frågade vi vilken miljöanpassning som var mest vanlig. Flest svar fick monterat solpaneler eller vindsnurra.

Hela 24 procent av deltagarna i enkäten svarade att de hade installerat solpanel och/eller vindsnurra. På andra plats kom att man målat båtbotten med miljövänlig färg. Det tredje mest kryssade alternativet var att man har bytt ut sin gamla tvåtaktare mot en ny fyrtaktare. Det var 18 procent som hade bytt ut sin gamla utombordare. Övriga alternativ i enkäten var Konserverat motorn med miljövänlig glykol. Installerat toatank för med utsug för tömning vid tömstation. Installerat mulltoa som separerar kisset. Installera överfyllsventil till bränsletanken. Och slutligen bytt till elmotor. De fick va för sig endast några få procent. Det finns helt klart mycket kvar att göra för att förbättra båtarnas miljöpåverkan. Vi på redaktionen skulle vilja komma i kontakt med någon som installerat en elmotor i sin båt för att diskutera erfarenheter, fördelar och nackdelar. Känner du dig träffad maila till red@praktisktbatagande.se. Vi behöver alla dra vårt strå till stacken för att värna vår miljö.