Problem med miljödiesel

Problem med miljödiesel

Införandet av tillsatsen RME i dieseln skapar mycket problem för båtfolk. Vilka är dina erfarenheter? Var med och rösta i vår webbenkät här till höger eller skicka in dina erfarenheter till oss på redaktionen. Vi vill komma i konakt med någon som kan visa och berätta om problemen i en artikel i tidningen.