Plastimo återkallar livflottar

Vid en rutinkontroll i produktionen upptäckte Plastimos tekniska avdelning att en livflotte krävde större dragkraft än normalt för aktivering av utlösningsmekanismen.

Deras tekniker undersökte omedelbart alla alternativa felkällor, i synnerhet iutlösningshuvudet, som tillverkas av en underleverantör. De upptäckte en potentiell defekt på fjädern i utlösningshuvudet på vissa partier livflottar, tillverkade mellan 23 Maj och 30 Oktober 2008. Defekten orsakar viss friktion, som medför att det krävs större dragkraft från användaren.

Trots det faktum att alla testade livflottar blåstes upp, kvarstår en risk att en svag eller skadad person kan misslyckas att utlösa sin livflotte på grund av den extra kraft som krävs. Plastimo menar att man inte ta risken att på marknaden släppa ut säkerhetsprodukter, som kanske inte fungerar som avsett under försvårande omständigheter. Därför återkallar man nu vissa livflottar tillverkade mellan 23 maj och 30 oktober 2008.

Källa och mer info: www.plastimo.com