Alkohol på sjön

Alkohol på sjön

Hela 92 procent av alla som svarat i vår webbenkät om alkoholvanor på sjön dricker öl, vin eller sprit antingen när de kör båt eller när de ligger väl förtöjda vid kaj eller i naturhamn.

Under aprilmånad har besökarna på www.praktisktbatagande.se haft möjlighet att rösta i en webbenkät om alkoholvanor på sjön. Fram till den 15 maj hade 278 deltagit i enkäten. Av dem var det hela 92 procent som dricker alkohol i båten under lite olika omständigheter.

Flest röster fick alternativet: ”Väl förtöjd vid kaj eller naturhamn ser jag inget hinder att inta öl, vin eller sprit”. Av dem som deltagit var det 99 personer eller 35 procent som kryssat för det alternativet.

På andra plats med 85 röster eller 30 procent kom alternativet: ” Jag brukar ta en öl eller ett glas vin samtidigt som jag kör båten eller seglar”. Det tredje mest kryssade alternativet var ”Jag dricker flera öl eller flera glas vin och/eller sprit när jag står vid rodret” med 34 röster eller 12 procent”. Därefter kom: ”Det är okej med en öl eller ett glas vin när man ligger för ankar” med 26 röster eller 9 procent.

Anmärkningsvärt är att på femte plats kom alternativet: ”Jag har vid något tillfäller kört själv eller åkte med någon berusad” med 11 röster eller 3 procent.

Endast två procent svarad att de aldrig dricker någon alkohol i båten. Och bara två procent ville totalförbjuda all alkoholkonsumtion till sjöss.

Enkäten kommer att ligga kvar på hemsidan under sommaren och den som vill kan fortsätta rösta. Vi uppmanar också våra besökare att tycka till i frågan på vårt forum. Vad är bruk och vad är missbruk? Finns det något rimligt förhållningssätt som är tillämpbart.


Praktiskt Båtägandes policy är att alkohol och båtåkande inte hör ihop.