Bli fri från skräpet

Bli fri från skräpet

En riktig grovdammsugare klarar jobbet utan att ta skada och är dessutom ofta billigare än många hushållsdammsugare. Praktiskt Båtägande har provat åtta grovdammsugare.

För båtägaren kan en grovdammsugare vara till nytta på två sätt. Först och främst naturligtvis vid städning av båten. Båtskräp är ofta av en karaktär som en hushållsdammsugare inte gillar men som en grovdammsugare klarar av, inte sällan fuktigt, ibland kladdigt, till och med oljigt. Med hjälp av en grovdammsugare kan man också få upp svårtömda vattensamlingar i kölsvin och andra utrymmen som ofta uppstår i båtar.

För den händige båtägaren som gillar att snickra kan en grovdammsugare vara till nytta i det sammanhanget. Nästa alla moderna elverktyg som åstadkommer spån och damm kan kopplas ihop med grovdammsugare med hjälp av en slang. Det är värdefullt, för slipdamm och spån skräpar ner och förtar nöjet med arbetet. Spån fastnar på kläder och skor och är otrevligt i största allmänhet.

Slipdamm ska man undvika att andas in, det är inte nyttigt för lungorna och en del träslag kan framkalla allergiska reaktioner.

En värdefull finess i detta sammanhang som finns på många grovdammsugare är fjärrautomatik. Det innebär att kontakten på sladden till ett elverktyg kopplas in i ett uttag på dammsugaren.

När man sedan sätter igång maskinen går också grovdammsugaren igång med hjälp av fjärrautomatiken.


Värt merkostnaden

Arbetar man ofta med maskiner som kan kopplas till dammsugare så ska man överväga att skaffa en grovdammsugare med fjärrautomatik. Även om merkostnaden svider vid köpet kommer man att varje gång man använder den vara glad åt valet. Många insatser med elverktyg sker på toppen av den egna förmågan, med skärpt sinne och under stor anspänning. Med en grovdammsugare med fjärrautomatik kan man koncentrera sig helt på jobbet och behöver inte belasta minnet med dammsugaren. Den kommer att gå igång av sig själv och suger bort de spån eller damm som annars försvårar arbetet.

Lättnaden blir också stor när bullret från både maskin och dammsugare dör samtidigt efter jobbet. På många maskiner finns det en fördröjning mellan när maskinen slås av och när dammsugaren gör det. På så sätt töms slangen ordentligt.

Vi tycker att det går utmärkt att leva utan den finessen. Det må vara hänt att dammet i dammsugarslangen ligger kvar till nästa gång. Och det är mer vilsamt, man slipper brummet från båda maskinerna samtidigt. Finns en fördröjning så bör den inte vara för lång, dröjer det för länge innan dammsugaren slutar att gå blir man lätt nervös och börjar undra om det är något fel. Men sammantaget, har man en gång börjat med att arbeta med en grovdammsugare med fjärrautomatik är det plågsamt att vara utan.


Många krav

Det finns många motstridiga önskemål på en grovdammsugare. Den ska rymma mycket så man slipper tömma den så ofta, samtidigt som den ska vara liten så den ryms i små skåp. Likaså vill man att den ska vara robust och mekaniskt stabil så att den tål smällar, men på samma gång ska den vara lätt att bära och lyfta. Vi anger behållarvolym, dimensioner och vikt i tabellen. På några maskiner kan slangen placeras så att maskinen blåser luft. Det är en fördel. Bland annat kan skräp som fastnat i slangen blåsas ur. Det också en fördel om slangen är lång.


Så fungerar grovdammsugaren

I en hushållsdammsugare går luften i en kort horisontell bana. Först suger luften in dammet i en uppsamlingspåse, därefter kyler den motorn. Ett enkelt filter kan ligga före eller efter motorn. Filtren i hushållsdammsugare klarar inte av att sila från slipdamm.

I gynnsamma fall åker det bara igenom dammsugaren och förpestar luften. I värsta fall brinner motorn upp. Fuktiga partiklar kan lösa upp uppsamlingspåsen så den spricker. Förargligt, men om vätan fortsätter in i motorn kan det bli riktigt farligt, maskinen kan bli strömförande.

En grovdammsugare är byggd på ett annat sätt, på höjden, och luften beskriver en spiralrörelse. Motorn skapar ett undertryck eller vakuum i behållaren vilket drar in partiklarna. Filtren tål också det damm som kommer från slipmaskiner och sågar. En grovdammsugare kan till och med suga upp vatten. En flottör känner då av nivån i behållaren och stänger av luftflödet när vattenytan kommit upp i riskabel nivå.

Suger man upp vatten, grus och annat vått skräp låter man det åka rakt ner i behållaren. Motordelen lossas och behållaren töms som vore den en hink. Ska man däremot suga slipdamm och spån är det bäst att använda den uppsamlingspåse som kan sättas in i behållaren. Det ger bekväm tömning av det ”förpackade” skräpet.


Explosionsrisk

Det bör understrykas att en grovdammsugare inte får användas till att suga upp bensin eller diesel. En motor i en grovdammsugare kan bli het eller lämna gnistor. Så även om bränslet är utblandat med vatten finns det därför en explosionsrisk.

Behållarna tillverkas i plast och i metall. För båtbruk är plast kanske det bästa, det är lätt, rostar inte, håller formen efter småsmällar. Tömning av spisar och kaminer är väl kanske inte det som båtägaren i första hand kommer att ägna sig åt, men då det är en vanlig uppgift för grovdammsugare i gemen finns några grovdammsugare i plåt också med i urvalet.

Rostfri plåt är ett bra material för grovdammsugare vid asktömning, speciellt när tålamodet att vänta tills askan svalnat helt inte har infunnit sig.

Kan slutligen grovdammsugaren tjänstgöra som hushållsdammsugare? Visst, den suger ofta lika bra som hushållsdammsugaren. Men den bullrar avsevärt mer och tar större plats. En grovdammsugare skulle aldrig rymmas i städskåpet i artikelförfattarens bostad i stan. Där finns bara plats för en traditionell smal dammsugare. Sannolikt är det likadant i många städskåp.

Emellertid finns en grovdammsugare i familjens fritidshus. Artikelförfattarens hustru delar dock inte sin makes barnsliga förtjusning i bullersamma maskiner. Hon avskyr oväsendet och föredrar moppen och sopkvasten. Men när herrn i huset städar, då kommer grovdammsugaren till användning!

Av: Text och foto Håkan Hardenborg