Motorkrångel med RME

Motorkrångel med RME

I vår webbenkät om biodiesel var det närmare 60 procent av dem som röstade som uppgav att de haft problem med det miljövänliga bränslet.

Av dem som svart på enkäten var det 9 procent som uppgav att de haft motorproblem till sjöss på grund av biodieseln. Hela 14 procent uppgav att de tvingats hälla ut förstörd diesel när de rengjort tanken. Anmärkningsvärt är också att 10 procent gått så långt att de nu kör med eldningsolja.

Men det var inte enbart negativa svar från dem som röstat på vår hemsida. Det var 11 procent som uppgav att det fungerar bra och lika många tyckte att miljön är viktigast och att vi får leva med problemen. Flest röster, 18 procent, fick dock alternativet att politikerna måste tänka om och införa den gamla dieseln.