Ny båttvätt visad i Smögen

I fredags visade företaget Akvaduk Miljösystem upp två olika anläggningar för att ta om hand och rena spolvatten från fritidsbåtar.

Det är ingen hemlighet att giftiga bottenfärger sprider miljögifter i våra svenska farvatten. Parallellt med utvecklandet av miljövänligare färg pågår även ett arbete med att miljöanpassa tvätten av fritidsbåtar.

Sotenäsbaserade Akvaduk Miljösystem har tagit fram två miljöstationer - en mobil och en stationär som samlar upp och renar vattnet som används för att spola rent båtar i samband med upptagning.

- Den mobila enheten klarar av att tvätta 4-5 båtar innan tanken där spolvattnet samlas upp behöver tömmas. En större stationär station klarar av upp till 200 båttvättar innan avfallscontainern är fylld, säger Jan Andersson, Akvaduk Miljösystem, till tidningen Bohusläningen.

Smögen Marin är bland de fösta i Sverige som installerat en stationär station. Enligt Jan Andersson är målet att försäljningen av miljöstationer ska vara igång till hösten.

Av: Thomas Hyrén