Skärgårdshavet på en pinne

Skärgårdshavet på en pinne

Den som tänker båtsemestra i finska farvatten kan ha stor hjälp av en ny digital led och hamnbeskrivning som ryms i ett USB-minne.

Skärgårdshavet är den del av Finlands kust som grovt räknat sträcker sig mellan Åbo och Hangö. Den digitala guiden innehåller 108 hamnbeskrivningar med kartskisser, virtuella hamnangöringar, över 2000 fotografier, distanskartor med hamnförslag och ett avancerat söksystem som ryms på ca 1,4 gigabyte i minnet. Skärgårdsguiden, som är på svenska, produceras av Sininen Akka Oy i Helsingfors och kan beställas för 50 € (ca 550 kr) från http://satamakirja.pp.fi.

Till våren 2010 planerar man att ha en motsvarande guide över den Åländska skärgården klar.