Styr med vattenkraft

Styr med vattenkraft

Bogjet - som drivs av en vattenjetpump - har seglat upp som en vass konkurrent till en bogpropeller. Till bogjetens fördelar hör att den är tystgående. Och så krävs det mindre håltagningar i båten. Men monteringen tar tid och prislappen för bogjeten med tillbehör är hög.

När Jonas Ståhl i Limhamn hade svårt att lägga till vid bryggor med sin Bavaria 30 i kraftiga sidvindar växte först tanken fram att skaffa en bogpropeller.

- Min Bavaria 30 (31 fot) har högt fribord. Därtill är segelbåten utrustad med en grund bulbköl. Det gör att kraftiga sidvindar förflyttar båten snabbt i sidled och det kan bli svårt att manövrera i trånga utrymmen, berättar han.

Men han kom på att en bogpropeller har nackdelar, som att man måste göra en stor tunnel i skrovet och plasta. En bogpropeller gör även motstånd i vattnet vid segling.

- I och med att det inte gick att installera en bogpropeller i både för och akter nappade jag istället på en bogjet som kan erbjuda den kombilösningen, berättar Jonas Ståhl.

Bogjeten finns i ett par varianter med effekter från 20 till 120 kgf (kilogramforce; som jämförelse kan en vattenstråle i en simbassäng ha omkring 10 kgf). Bogjetar finns både som elektriska och hydrauliska, varav den sistnämnda delvis drivs av motorkraft.

Valet föll på en modell kallad EL40 med ett tryck på 40 kgf. Han valde en kombiinstallation med fyra genomföringar. Därigenom kan man även trycka båten parallellt ut från bryggan eller vid slussning.

Suger in vatten

Paketet består av en centrifugalpump, som drivs av ett batteri. Själva pumpen är inte självtryckande och måste därför placeras under vattenlinjen.

I paketet finns även två ventiler som manövreras av en joystick vid rorsmans plats. Ventilerna reglerar vattentrycket i de fyra genomföringarnas munstycken, två i fören och två i aktern.

Pumpen suger in vatten från ett vattenintag. Sedan trycker pumpen ut vattnet genom högtrycksslangar som går via ventilerna till munstyckena.

Pumpen installerade Jonas Ståhl i kölsvinet i förpiken, och vattenintaget placerades precis under pumpen. Ute blir avståndet drygt en meter framför kölen.

Medföljande elkablar räckte inte. Jonas fick köpa till 20 meter 70-kvadratskabel som användes för att förse pumpen med spänning. Han behövde även köpa ett 140 Ah batteri för att kunna driva pumpen.

Det enklaste arbetet var att installera pumpen, svårare var det när slangarna till munstyckena på babords- och styrbordssidorna i aktern skulle monteras.

- Jag var tvungen att demolera en hel del prylar för att kunna dra slangar och kablar. De mesta var i vägen: vajrar till gas- och växelreglage, kablar till länspumpen och avgasslangar, säger han.

Därtill passade inte de medföljande munstyckena till skrovgenomföringarna i aktern. Dessa fick han tillverka själv.

En insändare i Praktisk Båtägande nr 2/09 hävdar att bogjeten är för klen och ger för liten sidkraft jämfört med en bogpropeller.

- Den kritiken får man ta med en nya salt, även om jag ännu inte hunnit praktisera systemet i starka vindar. Förvisso tror jag inte att mitt system klarar av att hålla emot båten i 11 sekundmeters sidvindar, något tillverkaren hävdar. Men klarar den 8 sekundmeter är jag nöjd, säger han.

Kostnader

Jonas Ståhl fick för bogjeten betala ett kampanjpris på 36 000 kronor plus 10 000 i tillbehör (se faktaruta). Det är ungefär dubbla kostnaden jämfört med en motsvarande bogpropeller, enligt honom.

Jonas Ståhl och kompisen Anders Svensson har tillsammans spenderat 170 timmar effektiv arbetstid på installationen.

Vad hade arbetet kostat om du skulle ha anlitat en professionell installatör?

- I och med att vi är händiga kunde vi knappast ha gjort arbetet snabbare.

Om man räknar på 170 timmars arbetstid och 600 kronor i timmen skulle fakturan landa på 102 000 kronor. Och då är inte materialet inräknat, säger han.

Enligt generalagenten Holistic Ventures beror installationskostnaden på hur lätt man kommer åt:

- Om man inte behöver flytta eller riva inredning för att komma åt brukar våra professionella installationspartners räkna med tre dagars arbete för att montera en kombi-bogjet med fyra utblås, säger Frederik Sahlin, vd på Holistic Ventures.

Fakta:
Material: Jonas Ståhl köpte paketet ”Bogjet EL40 kombi” med en kraft på 40 kgf. Han valde ett kombiaggregat med utblås både i fören och aktern som styrs via en joystick.
Inköpsställe: Holistic Ventures (www.bogjet.nu)
Kostnad: Grundpaketet 36 000 kronor (rabatterat pris) plus extra tillbehör för 10 000 kronor. De extra tillbehören bestod bland annat av batteri 140 Ah, kablar, kabelskor, rostfria rör och plastvinklar.
Verktyg och annat: Borrmaskin, skruvmaskiner, krympslang, pressverktyg, sticksåg och/eller skruvdragare, sticksåg, fasta nycklar, bågfil, sandpapper, tätningsmassa, tumstock eller måttband samt spår- och stjärnskruvmejslar. I den här installationen behövdes även en svets för att tillverka munstycken som skulle passa i aktern.
Svårighetsgrad: Svårt.
Tidsåtgång: 170 mantimmar enligt Jonas (gäller Bavaria 30).

steg-för-steg

Bild 335879

1. En EL40 ger en kraft av 40 kgf. Paketet innehåller en 12 V elektrisk vattenjetpump. Installationskitet innehåller: 10 m slang (55 x 63), 4 rostfria utlopp, 4 kulventiler i mässing, 7 slangkopplingar, 1 T-koppling, 1 90 graders pumpanslutning, 1 dubbel joystick, 1 12 V relä, kablage med kontakter enligt följande: Matarkabel 3 m (2 x 2,5 mm2), kontrollpanelkabel 3 m (10 x 0,5 mm2), kontrollventilkabel 6 m (12 x 0,75 mm2), 2 stycken pumpkontrollkablar 6 m (2 x 2,5 mm2) samt 4 gängade rostfria bordgenomföringar.

Bild 335880

2. Så här ser skissen från tillverkaren ut. Men pumpen som syns i mitten behöver inte alls sitta exakt mitt emellan bordgenomföringarnas munstycken där vattnet trycks ut.

Bild 335881

3. Det första steget var att hitta en lämplig plats att placera pumpen, vars vatteninsug måste vara minst 30 centimeter under vattenlinjen. I en Bavaria 30 är durken i förpiken bäst. Pumpen kommer senare att monteras fast vid skottet på bilden.

Bild 335882

4. Nästa steg var att mäta var genomföringarna och deras munstycken skulle sitta. De fyra genomföringarna måste placeras 8-12 centimeter under vattenlinjen. Sedan användes en hålsåg på 60 mm i diameter.

Bild 335883

5. Den här vinkeln fick hålet på styrbordssidan i aktern.

Bild 335884

6. För att kunna få plats med pumpen på durken i förpiken var Jonas tvungen att med en sticksåg göra ett hål i skottet. För att pumpen skulle kunna skruvas fast ordentligt på durken fixade han en plåt som han sedan plastade fast.

Bild 335885

7a. Med hålsåg borrade Jonas 90 mm diameter för vattenintaget framför kölen. Sedan användes tätningsmassa. Vattenintaget, som har en genomföring på 90 mm, är utrustad med ett galler så att inte partiklar och skräp ska sugas in.

Bild 335886

7b. Här har Jonas plastat en förstärkning runt hålet, dels som förstärkning, dels för att ta upp nivåskillnaden på förstärkningen mot skottet.

Bild 335887

8. Sedan var det dags att börja montera dit pumpen. I Jonas paket är pumpen en horisontell modell. Vattenintaget går upp under den svarta delen vid bildens nederkant.

Bild 335888

9. Därpå monterade Jonas fast bordgenomföringar och deras munstycken i fören.

Bild 335889

10. Kablar från plus och minus monterades fast i pumpen.

Bild 335890

11. Sedan drogs kablarna mellan skotten till det nya batteriet under babordssoffan.

Bild 335891

12. Nästa steg var att koppla ihop pump-enheten och kulventil/plaströr från de två bordgenomföringarna i fören.

Bild 335892

13. På grund av ett tajt utrymme i aktern passade inte de två medföljande bordgenomföringarna skrovvinkeln. Därför fick Jonas tillverka och svetsa två nya genomföringar.

Bild 335893

14. Så här blev resultatet från insidan i aktern. På bilden syns en bult som är 8 x 50 mm.

Bild 335894

15. Och så här blev det på utsidan av skrovet. Genomföringarna tätades med gummipackningar och tätningsmassa och skruvades fast.

Bild 335895

16. Från pumpen monterades sedan rören till bordgenomföringarna i aktern.

Bild 335896

17. Därpå drog Jonas vattenslangarna mot bordgenomföringarna i aktern. Parallellt går en kabel mellan pumpen och de parallellkopplade batterierna.

Bild 335897

18. Vid varmvattenberedaren i aktern fick han plats med en styrventil som i sin tur är ihopkopplad med de två bordgenomföringarna i aktern.

Bild 335898

19. Med i leveransen fanns en kontrollpanel med joystick. Men panelen fick inte plats på båtens piedestal. Därför tog Jonas bort kontrollpanelen och monterade joysticken till höger på piedestalen.

Bild 335899

20. Sedan började det elektriska arbetet på allvar. Jonas började med att dra en plugin-kabel från joysticken till styrboxen i aktern och från styrboxen en kabel till främre styrboxen och aktre styrventilen. Sedan en annan kabel från styrboxen fram till båtens elcentral som har ett relä, och från reläet vidare till pumpen.
Från elcentralen drog han även en 2 x 2-kvadratskabel till en matarstyrbox som placerades bakom väggen i styrbords stuv. Den här bilden visar styrboxen.

Bild 335900

21. Här är en bild på det svarta reläet i elcentralen.

Bild 335901

22. Sedan monterade han en extra kopplingsplint för att minimera kabeldragningen (matning till styrboxen samt manöverspänning till reläet på föregående bild).Sedan var allt klart.

Av: Text Johan Cooke Foto Jonas Ståhl