1000 om alkohol på sjön

Över 1000 besökare på vår hemsida har svarat på vår webbenkät om alkoholvanor på sjön. Hela 90 procent har uppgett att de nyttjar alkohol under lite olika förutsättningar till sjöss.

De flesta, 53 procent, har kryssat för att de dricker någon form av alkohol när de ligger förtöjda vid kaj eller i naturhamn. Men hela 25 procent svarade att de dricker en öl eller ett glas vin när de kör båten. Och 7 procent drack mer när de kör båt. Endast ett fåtal hade kört eller åkt med någon som var berusad.

Av de totalt 1025 som svarat på enkäten ville endast 5 personer totalförbjuda alkohol på sjön. Och 23 personer svarade att det är okej att dricka hur mycket man vill bara man kan hantera båten.