Fel om navigation

I nummer 8 av Praktiskt Båtägande har vi ett tema om navigation. Men flera faktafel har slunkit med i texten vilket vi beklagar. Vi reder ut begreppen här.

Artikeln om navigation innehåler två inaktuella fakta.

På sidan 21, övre avsnittet, sista stycket: I de nya sjökorten används inte längre förkortningarna Kl, Tvl, Bk, och Stg. http://www.sjofartsverket.se/pages/378/beteckningar_INT.pdf

På sidan 23, om skeppare klass 8. Det är inte längre så att hantverkare måste ha klass 8 för att köra till jobbet. Sjöfartsverket/Transportstyrelsen har lättat på det, det gäller endast om själva båtresan är huvudsyftet. http://www.transportstyrelsen.se/Global/Sjofart/Dokument/blir_din_bat_ett_handelsfartyg.pdf

Dessutom: på sidan 23, spalten om kurser. Studieförbunden är helt momsbefriade. 6% moms gäller om man bedriver utbildning i sport, tex segling, dock inte navigation. Sjöfartsverket finns kvar. Det är sjöfartsinspektionen som uppgått i den nybildade Transportstyrelsen.