Försäkra dig rätt

Försäkra dig rätt

För att du ska kunna sova rart och segla med fart måste båten vara rätt försäkrad. Vad gäller egentligen om olyckan är framme? Vi har ställt de raka frågorna till försäkringsbolagen.

Kanske har du för vana att jämföra premier, försäkringsbelopp och självrisker när båtförsäkringen ska förnyas. Det är en bra rutin, men minst lika viktigt är att ta reda på vad försäkringen täcker och vilka förutsättningar som gäller för att få ersättning. Exempelvis kan ersättningen vid stöld eller skada skilja mycket mellan försäkringsbolagen beroende på olika regler för åldersavdrag. Skador som uppkommit under kappsegling eller när båten varit uthyrd ingår inte hos alla bolag utan kan kräva tilläggsförsäkring. Även ersättningen vid rigghaveri skiljer sig mycket åt mellan bolagen.

Eftersom båtsäsongen är kort kan försäkringsbolagets service och effektivitet också få stor betydelse. Om båten skadas en vecka före semestern vill du givetvis att ärendet ska klaras upp innan semestern börjar. Men hur snabbt och smidigt ärenden hanteras är en sak som är svår att bedöma på förhand. Skadeärenden kan hanteras olika mellan bolag och till och med mellan olika skadereglerare inom samma bolag.

Som båtägare är det omöjligt att på förhand ta reda på hur du blir bemött vid en eventuell skada. Det du kan göra är att lyssna på andra båtägares erfarenheter och ta reda på om bolaget har skadereglerare som är specialiserade på båtar. Sannolikheten är då större att de snabbt får tag på lämpligt båtvarv och reservdelar.

Bild 335830Många fokuserar på premien och har inte riktig koll på vad båtförsäkringen egentligen täcker. Först den dag olyckan inträffar plockas de finstilta försäkringsvillkoren fram. Då kan det vara för sent. Det du betalar för är trots allt tryggheten att inte drabbas ekonomiskt och personligt om en olycka inträffar. Men det är inte lätt att borra sig in i de finstilta villkoren. För att hjälpa dig på traven har vi låtit försäkringsbolagen själva tala om vilken hjälp du får vid fem olika olyckssituationer.


Vi ställde följande frågor till Försäkringsbolagen:

Hur ska båtägaren agera i den aktuella situationen? Vilken hjälp får han av er?

Båtarna i våra exempel är en Albin Ballad, årsmodell 1975 och en Flipper 700, årsmodell 1978.

DETTA HAR HÄNT:

Grundstötning Det är skymning. Du följer en utprickad farled inomskärs på väg in till en gästhamn. Det är ingen båttrafik. Klockan är 23:00, det är helt vindstilla och snart mörkt. Ingen sjö att tala om. Du kör försiktigt, cirka två knop, och en person står som utkik uppe på fördäck. Utkiken ser ljuset från sommarstugorna och tror att det är gästhamnen. Därför struntar hon i att ta ut kurs utan säger istället åt dig att köra rakt mot ljuset. Det är då det smäller.

I mörkret har utkiken misstagit sig på ljuset, som kom från en sommarstuga, inte från gästhamnen. Ni hamnar på fel sida om pricken och studsar upp på grund.

Trots att du hållit beskedlig fart visar det sig att kölen släppt på segelbåten. Motorbåten får skador på propellern och tar dessutom in vatten.

Ingen människa har skadats, men båtarna behöver bogsering från olycksplatsen.

Krock i gästhamn Första båtturen för året. Vårvindarna blåser friskt från havet. Men vindfånget är oväntat kraftigt och du är ovan så här i början av båtsäsongen. Det vill sig inte bättre än att du glider i sidled in i aktern på en båtgranne längre ut på bryggan. Skadorna blir så omfattande att de måste repareras på varv.

Vållande till personskada Sommar och sol. Du glider omkring på vattnet och njuter i fulla drag av årets bästa båtdag. Musiken rockar fett, ölen är iskall och du kör en repa in mot badstranden för att kolla läget. Plötsligt kör du på något och det är inte en sten. Aldrig hade du kunnat föreställa dig att någon skulle kunna motionssimma så långt ut från stranden. Simmerskan hade inte en chans att komma undan. Hon måste föras till sjukhus och blir sjukskriven i tre månader.

Stöld Ditt livs drömresa. Ni har tagit er till Spaniens sydkust (Alicante) där ni hittat en perfekt vinterhamn. Den har all tänkbar service och personal som sköter om anläggningen och bryggorna. Här känner ni er trygga med att lämna båten ett par veckor och åka hem till Sverige för att fira jul.

Återkomsten bjuder på ditt livs chock. Er båtplats gapar tom, båten är stulen.

Uppläggningskada Under den första höststormen trillar båten av från stöttorna och välter mot den intilliggande båten. Både din båt och grannbåten får skador som måste varvsrepareras. Du tycker själv att din vagga var stadig och fin. Du har byggt den själv och använt den fem vintersäsonger utan problem. Enligt SMHI blåste det 15 sekundmeter den aktuella dagen.


Så svarade försäkringsbolagen PB:s jämförelse visar att de största skillnaderna i skaderegleringen gäller åldersavdrag och försäkringsskydd vid långfärd. Pantaenius skiljer sig från de övriga bolagen genom att inte göra åldersavdrag när en stulen båt eller utrustning ska ersättas. Istället gör de en värdering tillsammans med båtägaren då försäkringen tecknas. Två av försäkringsbolagen täcker inte under några omständigheter båtstölden i Spanien. Hos sex av bolagen krävs en tilläggsförsäkring för att vistelse i Medelhavet ska ingå.

Jämför själv bolagens svar:


LÄNSFÖRSÄKRINGAR Klas Jacobson

Grundstötning Ersättningsmässigt finns inga tveksamheter i det här exemp-let. Villkoret i vår försäkring är tydligt: grundstötning omfattas och det här handlar om ett vanligt mänskligt misstag.

Båtägaren bör ringa SOS-numret eller kontakta Sjöräddningen direkt. Vi brukar fråga vilket varv båtägaren föredrar och oftast följer vi kundens önskemål. Utöver skadorna ersätts bogsering och eventuell transport för att flytta båten till ett varv.

Krock i gästhamn Här gäller ansvarsförsäkringen utan tveksamheter. Ren och skär klantighet. Vi ersätter med andra ord reparation av skadorna på båtgrannens båt utan avdrag.

Båtägaren betalar en grundsjälvrisk på 1 500 kronor. Vi har valt att lägga självrisken på en låg nivå för att undvika att någon smiter från sitt ansvar.

Om det blivit skador på den egna båten betalar båtägaren ändå bara en självrisk trots två skador.

Vållande till personskada Det är solklart att båtägaren är vållande till personskadan. Vi betalar direkt till den skadelidande och båtägaren betalar bara sin självrisk.

Om båtägaren var onykter och därmed grovt vårdslös har vi rätt till återkrav, det vill säga att vi kräver tillbaka beloppet från båtägaren. I praktiken går det till så att vi gör en avbetalningsplan.

Bild 335831


Stöld Vi går inte in för att försäkra båtar för långfärd, men om vi har en kund som ska göra en resa och komma tillbaka erbjuder vi en tilläggsförsäkring. Minimigräns (på försäkringsbeloppet) är 300 000 kronor.

Den stulna båten försöker vi få tag på genom anmälan till Larmtjänst och genom annonsering på rätt ställen. Vi använder våra kontaktnät i området.

Vi ersätter båten och utrustningen till aktuellt marknadsvärde. Ersättning för boende och resor får bara den som tecknat tillägget ”Båtmer”.

Om kundens och vår värdering av marknadsvärdet går isär använder vi oss av en fristående värderare.

Uppläggningsskada Har vår kunds pallning varit tillfredsställande betalar försäkringen reparationen av egna båten med avdrag för självrisk och eventuella åldersavdrag. Har pallningen varit dålig betalas skadorna på motpartens båt genom vår kunds ansvarsförsäkring. Vår kund får då oftast en nedsättning av ersättningen för skadorna på egna båten med mellan 10 och 25 procent.

Vid storm ersätts inte grannbåtens skador genom ansvarsförsäkringen.

Har vinden däremot varit under stormstyrka tittar vi alltid noggrant på hur båten var pallad/stöttad samt vilka förhållanden som rådde på platsen. Kunde man innan olyckan skedde se att virket eller stålrören i vaggan var dåliga? Då borde båtägaren ha åtgärdat det!


ATLANTICA Jonas Roberts

Allmänt Vi ser helst att båtägaren kontaktar oss så snart som möjligt. Vår skadeavdelning nås dygnet runt alla dagar antingen direkt på kontoret eller genom vår skadejour, Stockholm Radio. Vi ber båtägaren göra en skadeanmälan.

Grundstötning Vi ser till att båtägaren får bärgning till närmsta varv eller till ett varv som han själv önskar. Vi står för bärgningen. Efter besiktning av skadan görs ett kostnadsförslag av varvet som vi tar del av. Båtägaren står för sin självrisk och åldersavdrag på eventuella gamla delar som byts mot nya. Vi betalar resten.

Vid ett händelseförlopp som detta drabbas normalt inte försäkringstagaren av aktsamhetsavdrag.

Krock i gästhamn Om båten är i behov av bärgning hanterar vi detta och står för kostnaden. Vi hjälper till att ta båten till önskat varv. Efter avdrag av självrisk och eventuella åldersavdrag betalar vi för reparationen.

Vi handlägger kravet från den andra båten, vanligen genom att göra upp ersättningsfrågan med den andra båtägarens försäkringsbolag. Båtägaren behöver bara betala en självrisk trots två skador (en sjöskada och en ansvarsskada).

Vållande till personskada Om föraren är berusad eller har vållat skadan genom grov vårdslöshet eller medvetet risktagande kan ersättningen under försäkringen sättas ned eller helt förvägras. Det innebär att båtägaren själv måste betala simmerskan. I ett sådant fall skyddas den skadelidande kvinnan (enligt Försäkringsavtalslagen) genom att vi betalar båtägarens skadestånd till henne om båtägaren inte kan göra det själv.

Stöld En förutsättning för ersättning är att en tilläggsförsäkring för utökat geografiskt giltighetsområde har tecknats. Vi larmar ut båten som stulen genom Larmtjänsts larmkedja.

Efter att vi har fått in skadeanmälan, kopia av polisanmälan och kopia av inköpshandlingar ersätts kunden. Paret ersätts antingen med en likvärdig båt eller med kontanter. Kontantersättningen baseras på marknadsvärdet och vår skadereglerare gör en marknadsundersökning för att fastställa det rätta värdet.

Ersättning för kostnader som uppstår på grund av stölden, till exempel boende- och hemresekostnader, ersätts bara om båtägaren har tecknat tillägget ”Exklusiv”.

Uppläggningsskada Vi hjälper kunden så att båten kommer till önskat varv. Efter avdrag för självrisk och eventuella åldersavdrag betalar vi reparationen. Om uppallningen uppenbart har varit bristfällig kan aktsamhetsavdrag komma ifråga. Att båten föll vid en normal vindstyrka leder inte per automatik till aktsamhetsavdrag. Vi undersöker först uppallningen och övriga omständigheter.

Vi handlägger också kravet från den andra båten, vanligen genom att göra upp ersättningsfrågan med hans/hennes försäkringsbolag. Vår kund behöver bara betala en självrisk trots två skador (en uppläggningsskada och en ansvarsskada).

ALANDIA Pelle Hedberg

Allmänt Båtägaren ringer ofta vår skadejour direkt då skadan inträffat. Våra skadereglerare försöker hjälpa till med bogsering och kontakt med varv. Dels för att hjälpa båtägaren och dels för att minimera skadeverkningen och eventuella följdskador. I vissa fall är det viktigt att få båten på land och omhändertagen för att minimera risken för vattenfyllning eller för stölder ur båten.

Vi har egen båt- och branschkunnig personal som kan nås dygnet runt alla dagar och ge goda råd och rekommendationer vid skadetillfället. Genom vårt samarbete med Sjöräddningssällskapet (SSRS) kan båtägaren snabbt få hjälp med bogsering och att finna ett lämpligt varv eller reparatör.

Grundstötning En klassisk grundstötningsskada som under normala förhållanden är ersättningsgill. Från ersättningen dras självrisk och eventuellt åldersavdrag på nya reservdelar.

Båtägare ska kontrollera skadans omfattning och göra en bedömning av hur allvarlig situationen är. Han kanske kan stoppa vatteninflödet och försiktigt för egen maskin eller segel ta sig iland till närmaste hamn eller säkra förtöjningsplats. Besättningen bör gå i livflotte eller jolle om båten sjunker snabbt men inte innan man verkligen vet att så är fallet. Som jag förstår i det här exemplet läcker båten visserligen men det verkar inte vara så att den är på väg att sjunka.

Krock i gästhamn Generellt en ersättningsgill skada enligt villkoren. Försäkringens ansvarsdel täcker skador på den andra båten. Skadorna på den egna båten täcks genom båtskademomentet. En självrisk för båda skadorna.

Vållande till personskada Generellt en ersättningsgill skada. Vi ersätter kostnader som den simmande kvinnan ådragits på grund av händelsen. Troligen har hon även ett skadeståndsanspråk för någon grad av bestående invaliditet, vilket fastställs efter en tids efterkontroll och klassificering. Båtägaren betalar självrisk för ansvarsskada, enligt villkoren.

Vid denna typ av skador görs en bedömning av om båtägaren handlat vårdslöst eller ej. Vad gäller ölkonsumtionen är det något som troligen inte kan åberopas vid skadereglering såvida inte båtföraren direkt efter olyckan omhändertagits för kontroll och att han då bevisligen var berusad. Skulle så vara fallet kan han förstås bli fälld för sjöfylla, vållande till kroppsskada med mera. Vid skada på egen båt kan han då bli nekad ersättning.

Stöld Generellt är detta en ersättningsgill stöldskada. En förutsättning är att båtägaren har en försäkring som täcker vistelse i området och rådande årstid.

Uppläggningsskada Innan beslut om ersättning gör vi en besiktning av uppallningen och andra eventuellt påverkande faktorer, exempelvis markförhållanden och utsatthet för vind. Om inget anmärkningsvärt framkommer, exempelvis att båtägaren varit medveten om att båten stått osäkert uppallad och att den riskerade att kunna ramla omkull, skulle ersättning betalas. Möjligen blir det ett aktsamhetsavdrag på cirka 25 procent av skadekostnaden, utöver självrisken. Vi skulle troligen också ställa kravet att båtägaren pallar upp båten på ett säkrare sätt så att skadan inte upprepas.

SVENSKA SJÖ Jacob Enestad

Grundstötning När det gäller segelbåten får båtägaren ersättning för kostnaden att bogsera båten till varv och för en fackmannamässig reparation av båten. Resor och eventuell nödvändig logi för att resa hem från båten ersätts också. Självrisk avgår från ersättningen. Ersättningsbeloppet beror på vad båtägaren valt för typ av försäkring.

Båtägaren får i första hand själv kontakta lämplig bärgare och välja reparationsvarv men han kan alltid rådgöra med oss. Vi har direktkontakt med den reparatör som valts och besiktigar ibland skadorna.

Motorbåtsägaren får ersättning på samma sätt som segelbåtsägaren. Om andra delar än propellern skadats på motorn ersätts de med likvärdiga, begagnade. Om motorn var yngre än två år ersätts det som gått sönder med nya motordelar. I övrigt är allt annat lika som i segelbåtsfallet.

Krock i gästhamn Om den egna båten skadats ersätter vi en fackmannamässig reparation av den, med avdrag för självrisk.

De skador som uppstått på båtgrannens båt ersätts genom ansvarsdelen i försäkringen. Bara en självrisk behöver betalas, även om det är skador på båda båtarna.

Vi utreder vållande men skadorna på båtgrannens båt skall ändå alltid i första hand regleras genom dennes egen försäkring. Vi övertar all kontakt med motparten och dennes försäkringsbolag.

Vållande till personskada Den skadade personen får ersättning från båtägarens ansvarsförsäkring enligt gängse regler om skadeståndsersättning för personskada. Det får hon även om båtägaren var alkoholpåverkad. Vi utreder och övertar all kontakt med den skadade. Naturligtvis gör vi alltid först en vållandebedömning från vår sida där vi tar ställning till omständigheterna. Båtägaren får betala självrisk.

Stöld Om försäkringen utökats med giltighetsområde till Spanien (vilket vi normalt inte gör) får båtägaren ersättning för båten när en månad gått från att stölden anmäldes till oss.

Vi begär under tiden in köpehandlingar med mera från båtägaren. Stölden måste alltid polisanmälas av båtägaren och anmälas skyndsamt till oss. Vi hjälper båtägaren att efterlysa båten i de aktuella länderna. Vi ersätter med båtens marknadsvärde.

Självrisken avräknas från ersättningsbeloppet.

Uppläggningsskada Båtägaren får full ersättning för reparationen av skadorna på den egna båten under förutsättning att båten varit uppallad på ett normalt och omsorgsfullt sätt. Förutom reparationen ersätter vi uppresning och transport till en reparatör.

Vi utreder om båtägaren är vållande till skadorna på den andra båten. Det blir en bedömning av hur båten var uppallad och hur vädersituationen var. Var det full storm så kan det för båtgrannen eller hans försäkringsbolag vara svårt att påvisa att vår försäkringstagare varit vållande. Då får var och en stå för skadorna på egna båten. I vilket fall som helst så skall båtgrannen alltid anmäla skadan till sitt eget försäkringsbolag för att i första hand få skadan reparerad genom dem.

FOLKSAM Werner Nilsson

Allmänt Båtägaren ska i samtliga fall kontakta oss när olyckan har skett. Vi kan nås dygnet runt.

Grundstötning Vi hjälper båtägaren att hitta ett varv eller en reparatör som kan bärga båten från skadeplatsen till en plats som är godkänd av oss. När båten finns hos varvet får de kontakta oss för ett kostnadsförslag. Om vi bedömer det nödvändigt kommer vi att besiktiga skadorna på båten innan vi tar ställning till hur skadan ska regleras.

De aktsamhetskrav vi har i sådana här situationer är att båten för skeppsljus och att den är sjömansmässig.

Krock i gästhamn Skadorna på grannens båt betalas från ansvarförsäkringen. Motparten kontaktar ändå sitt eget försäkringsbolag först. Om båtägaren har helförsäkring betalar vi kostnaden för reparation av egna båten på varv. Då skadorna uppkommit vid en och samma skadehändelse blir det bara en självrisk.

Vållande till personskada När vi har fått skadeanmälan från båtägaren kontaktar vi den skadelidande. Med tanke på att båtföraren är alkoholpåverkad är hans beteende att betrakta som ”Grov vårdslöshet”. Det innebär att båtägaren själv måste betala simmerskan. Bara om båtägaren inte själv klarar av att betala träder ansvarsförsäkringen in och försäkringsbolaget tar kostnaden.

Stöld En förutsättning för hjälp är att båtägaren har tecknat tilläggsförsäkring för utökat giltighetsområde. När båtägaren har anmält stölden till oss meddelar vi Larmtjänst att båten har stulits. Kommer inte båten tillrätta betalar vi enligt marknadsvärdet för båten och utrustningen.

Uppläggningsskada Vi utreder om båtägaren har varit vårdslös, det vill säga att stöttningen av båten har varit bristfällig. Visar det sig att den inte var ordentligt stöttad blir det avdrag på ersättningen. I normalfallet är avdraget 25 procent men det görs alltid en bedömning från fall till fall.

Är stöttningen fullgod kan inte motparten (grannbåten) få ersättning för skadorna på sin båt från båtägarens försäkring. När det gäller båtägarens egen båt betalar vi transport till varv för reparation och kostnaden för reparationen.

I extrema situationer, exempelvis om det blåst stormstyrka, får båda båtägarna i exemplet kräva ersättning från sitt eget bolag.

IF Björn Lindman

Grundstötning En klart ersättningsbar skada! Att det är mörkt vid skadetillfället påverkar inte bedömningen. Här har det dessutom funnits en utkik på fördäck. Båtägaren har agerat föredömligt och försäkringen täcker felnavigering.

Båtägaren kan ta kontakt med vår skadejour så hjälper vi till att få tag på en bärgningsbåt. Båten kan bogseras in till valfri hamn. Om olyckan har skett på annan ort försöker vi komma överens om var båten ska lagas.

Krock i gästhamn Båtägaren gör en skadeanmälan. Båtgrannen som blivit påkörd ska vända sig till sitt bolag som ersätter skadan. Ansvarsfrågan regleras sedan mellan bolagen.

Vållande till personskada Den skadade har förmodligen rätt till skadestånd. I bästa fall har hon en försäkring; olycksfalls- eller hemförsäkring. Hon får då hjälp av sitt försäkringsbolag med att väcka skadestånd.

Vi gör ingen nedsättning i ansvarsförsäkringen även om båtföraren varit alkoholpåverkad och oaktsam. Anledningen är att vi vill undvika att tredje man drabbas. Däremot får båtägaren inte ersättning för skador på egna båten om det efter polisanmälan konstateras att han varit alkoholpåverkad.

Stöld Spanien ligger utanför det område som vår båtförsäkring täcker.

Uppläggningsskada Försäkringen täcker den här händelsen, men vi har vissa motkrav. Bland annat ska vaggan vara ordentligt byggd. Skadorna på den andra båten ersätts alltid. På den egna båten kan båtägaren få betala en viss procent om han varit oaktsam. Det är dock väldigt sällsynt och ligger på försäkringsbolaget att bevisa.

SJÖASSISTANS Kent Bill

Allmänt Våra försäkringstagare ska omgående kontakta Sjöassistans vid skada eller incident. Vår servicecentral är öppen dygnet runt, året om. Vi nås även på vhf, en stor fördel då det i skärgården ibland är dålig täckning på mobiltelefonnätet.

Tack vare vårt stora nätverk löser vi oftast fall inom 30 minuter vilket ofta begränsar skador och problem. Vi driver även Sveriges enda kvarvarande civila kustradiostation, Stockholmradio. Samtliga medlemmar i Sjöassistans får en reducerad självrisk oavsett vilket försäkringsbolag båten är försäkrad i.

Grundstötning Båtägaren kontaktar oss via telefon eller vhf. Vi kontaktar någon av våra assistansbåtar som vi samverkar med utmed den svenska kusten. De tar med sig lämplig utrustning, exempelvis länspump.

I det aktuella fallet bogseras båten till varv/reparatör alternativt till hemmahamn. Vi står för bogseringskostnaderna och ordnar hemtransport för samtliga ombord. Efter besiktning av skadan gör varvet ett kostnadsförslag som vi tar del av. Försäkringstagaren står för sin reducerade självrisk och åldersavdrag. Vi betalar resten. Alla ombord omfattas av det olycksfallsskydd som ingår i grundförsäkringen utan extra kostnad. Vid ett händelseförlopp som detta drabbas normalt inte försäkringstagaren av aktsamhetsavdrag.

Krock i gästhamn Sjöassistans betalar reparationen av den egna båten. Båtägaren står för åldersavdrag och reducerad självrisk. Om det är aktuellt kan vi även ombesörja hemtransport, transport av båtmekaniker eller reservdelar. Vi handlägger kravet från den andra båten, vanligen genom att göra upp ersättningsfrågan med den andra båtägarens försäkringsbolag. Båtägaren behöver bara betala en reducerad självrisk trots två skador (en sjöskada och en ansvarsskada).

Vållande till personskada Skulle föraren vara berusad eller bedöms ha vållat skadan genom grov vårdslöshet eller medvetet risktagande kan ersättningen under försäkringen sättas ned eller helt förvägras. Oavsett detta skyddas den skadade kvinnan (enligt Försäkringsavtalslagen) genom att vi betalar båtägarens skadestånd till henne om båtägaren inte kan göra det själv.

Stöld En förutsättning för ersättning är att en tilläggsförsäkring för utökat geografiskt giltighetsområde har tecknats. Vi kan omgående efterlysa båten via vhf-nätet i Sverige och i våra grannländer. Efter att vi har fått in stöldanmälan, kopia av polisanmälan och kopia av inköpshandlingar tar det max 30 dagar innan kunden ersätts. Orsaken till de 30 dagarna är att vi vill ge det en chans att båten återfinns. Paret ersätts antingen med en likvärdig båt eller med en kontantersättning baserad på marknadsvärdet. Skaderegleraren gör en marknadsundersökning för att fastställa värdet.

Uppläggningsskada När båtägaren kontaktat oss hjälper vi honom/henne att få båten till varv för reparation. Efter avdrag av självrisk och åldersavdrag betalar Sjöassistans reparationen av skadan. Om uppallningen uppenbart har varit bristfällig kan aktsamhetsavdrag komma ifråga. Att båten föll vid en normal vindstyrka leder inte per automatik till aktsamhetsavdrag. Vi undersöker först uppallningen och övriga omständigheter. Sjöassistans handlägger kravet från den andra båten, vanligen genom att göra upp ersättningsfrågan med den andra båtägarens försäkringsbolag.

FÖRSÄKRINGSPRODUKTION Roger Holmgren

Skadereglering för Försäkringsproduktions marina produkter utförs av ett oberoende och fristående skaderegleringsföretag: Nordisk Yacht Assurance AB. Svaren kommer från dem.

Grundstötning Albin Ballad -75: Vid fara för liv och egendom kontakta MRCC - 112 Sjöräddningen. Båtägaren ska kontrollera att båten inte läcker genom att lyfta på durkar och kontrollera utrymmet kring kölen och kölbultarna. Vid eventuellt läckage och beroende på omfattning ska han se till att båten hålls länsad och därefter uppsöka närmaste varv eller hamnanläggning som har kapacitet att lyfta eller åtminstone hänga båten så att denna inte tar in så mycket vatten att den sjunker.

Båtägaren ska kontakta sin försäkringsgivare för att anmäla och diskutera sin skada och fortsatt hantering samt gällande självrisker. Han kontaktar också närliggande varv för att få assistans med bogsering till varv/reparatör, de varv vi normalt anlitar har antingen egna resurser eller samarbete med resurser som på ett tryggt sätt kan bogsera båten till varv/reparatör.

Flipper 700 -77: Vid akut fara för liv och egendom kontakta MRCC - 112 Sjöräddningen. Kontrollera att båten inte läcker genom att lyfta på durkar och kontrollera utrymmet utefter kölen och bak vid motorutrymmet för att konstatera var vatten kommer in och om möjligt med hjälp av tygstycken, trasor eller wettexdukar täta hålet eller sprickan så gott det går. Vid eventuellt läckage och beroende på omfattning, se till att båten hålls länsad och uppsök därefter närmaste varv eller hamnanläggning som har kapacitet att lyfta eller åtminstone hänga båten så att denna inte tar in så mycket vatten att den sjunker.

Båtägaren ska kontakta sin försäkringsgivare för att anmäla och diskutera sin skada och fortsatt hantering samt gällande självrisker och eventuella åldersavdrag, då propeller och troligen även drevet skadats. Kontakta ett varv för att få assistans med bogsering till varv eller reparatör. De varv vi normalt anlitar har antingen egna resurser eller samarbete med resurser som på ett tryggt sätt kan bogsera båten till varv eller reparatör.

Krock i gästhamn För både Albin Ballad och Flipper 700 gäller följande: Vår försäkringstagare anmäler sin skada och den uppkomna händelsen till oss. Han diskuterar den fortsatta hanteringen av reparation och åtgärd av den egna båten tillsammans med sin försäkringsgivare.

Motparten, det vill säga den båts ägare som vår kund skadat, anmäler i första hand sina skador till sitt eget försäkringsbolag som tar emot och reglerar den skadan enligt sina rutiner.

Motpartens försäkringsbolag kontaktar oss med förfrågan om vi accepterar vållandet, det vill säga att vi bekräftar att vår kund har en giltig ansvarsförsäkring som täcker motpartens skador. Genom bekräftelse på vållande får då normalt motparten även besked om att hans försäkring täcker hans skador utan avdrag för hans gällande självrisk.

När reparation är utförd på motparten så skickas en faktura för uppkomna kostnader mellan försäkringsbolagen. Vår kund låter reparera sin egen båt efter överenskommelse med oss och han betalar sedan sin självrisk till reparatören.

Vållande till personskada Gäller både Albin Ballad och Flipper 700: Då personskada uppstått och den skadelidande har förts till sjukhus skall det inträffade anmälas till polisen. Vår erfarenhet såsom det beskrivs ovan är att en polisanmälan upprättas i detta ärende. Vår försäkringstagare anmäler det inträffade till oss och upplyses om vad som vidare händer.

Med hänsyn till att det är en personskada med befarad invaliditet, sett till den långa sjukskrivningen, avvaktar vi polisens utredning kring det inträffade, och vår kund ombeds informera den skadade att hon i första hand anmäler det inträffade och sina skador till sitt eget försäkringsbolag.

Baserat på polisens utredning och det beslut som åklagare fattar om vållande till personskada samt formen av oaktsamhet avgörs sedan hur ärendet fortsatt hanteras rent ersättningsmässigt.

Då du noterat i ditt scenario att ölen är iskall ingår även att avvakta polisens utredning om det varit fråga om sjöfylleri i samband med olyckan.

Försäkringen innehåller momentet ansvarsskada. Detta inbegriper skada på tredje man - i detta fall den person som varit ute och simmat och blivit påkörd.

Stöld Gäller både Albin Ballad och Flipper 700: Vi antar i detta fall att försäkringstagaren varit i kontakt med sin försäkringsgivare och sett till att ha ett korrekt försäkringsskydd med hänsyn till att Spanien ligger utanför försäkringens normala giltighetsområde.

Båtägaren ska anmäla det inträffade i första hand till hamnkapten i marinan och den lokala polisen. Därefter anmäler han det inträffade till sin försäkringsgivare här i Sverige. Vi anmäler det inträffade till Larmtjänst som via sitt nätverk har möjlighet att larma ut båten till både myndigheter och privata företag i de berörda länderna för att därigenom underlätta en identifikation om båten skulle dyka upp i en närbelägen marina i Spanien eller i något annat sammanhang i området. Båtägaren ska skicka in dokumentation och bilder på den försvunna båten till skadehandläggaren som bilägges eller kompletterar de första inskickade uppgifterna till Larmtjänst.

Uppläggningsskada Albin Ballad eller Flipper 700: Båtägarna skall inte börja klättra i de tippade/skadade båtarna, vare sig vår kund eller den intilliggande båtägaren - detta med hänsyn till att båtarna måste säkras innan man kan ”gå in i dem” för att inte personskador/klämskador skall ske. Båtägaren bör, om möjligt, anlita en närliggande lastbilscentral eller ett åkeriföretag med lyftkapacitet som kan ställa upp båtarna igen med hjälp av befintliga stöttor eller nya provisoriska säkra stöttningar.

Vår försäkringstagare anmäler sin skada och den uppkomna händelsen till oss och har det konstaterats blåsa storm så informeras vår kund om att var och en bär sina kostnader till dess orsaken till händelsen är klarlagd (stormen eller bristfällig stöttning). Därefter diskuterar båtägaren den fortsatta hanteringen av reparation och åtgärd av den egna båten tillsammans med sin skadereglerare. Motparten, det vill säga den båts ägare som vår kund skadat, anmäler i första hand sina skador till sitt eget försäkringsbolag som tar emot och reglerar den skadan enligt sina rutiner.

I den händelse att vår kund har stöttat sin båt bristfälligt och därigenom kan anses vara vållande gäller nedanstående:

Motpartens försäkringsbolag kontaktar oss med förfrågan om vi accepterar vållandet, det vill säga att vi bekräftar att vår kund har en giltig ansvarsförsäkring som täcker motpartens skador. Genom bekräftelse på vållande får i normala fall motparten besked om att hans försäkring täcker hans skador utan avdrag för hans gällande självrisk.

När reparation är utförd på motpart skickas en faktura för uppkomna kostnader mellan försäkringsbolagen.

TRYGG-HANSA Håkan Franzén

Allmänt Båtägaren ska göra en skadeanmälan och får instruktioner. Skadeanmälan kan göras dygnet runt.

Grundstötning För båda båtarna gäller att dessa tas till en reparationsplats som är anvisad av oss, där de repareras. Åldersavdrag görs för utrustning som finns utpekad i villkoret. Utöver reparation av skadorna på båten betalas bärgningskostnad till varvet.

I åtagande för ”sjöskada” gäller bland annat att man ska framföra båten på ett säkert sätt med hänsyn till fart, sikt, väder och övrig trafik. Om vi kommer fram till att båtägaren inte levt upp till detta, kan viss nedsättning av ersättningen göras.

I det här exemplet skulle ingen nedsättning göras, båtföraren anses inte oaktsam.

Krock i gästhamn Ansvarsförsäkring ingår i båtförsäkringen och skadan på grannens båt utreds och ersätts. Om båtägaren på något sätt varit vårdslös, betalar vi ersättning för skadan på grannens båt. Om någon vårdslöshet inte kan konstateras får grannen nyttja sin egen båtförsäkring.


Bild 335832


Vållande till personskada Skadehändelsen faller inom ansvarsdelen av försäkringen. Om det föreligger en vårdslöshet hos båtägaren, kommer den skadelidandes personskada att ersättas i enlighet med skadeståndsrättsliga regler.

Båtägaren gör en skadeanmälan och beskriver händelsen.

För den simmande tjejen har det ingen betydelse om båtföraren var alkoholpåverkad, hon får ändå ut sin ersättning.

Stöld För färd i Medelhavet tecknar inte Trygg-Hansa försäkring.

Uppläggningsskada När det gäller skadan på den egna båten kommer vi att utreda om uppallningen gjorts på ett ändamålsenligt sätt. Om så inte varit fallet riskerar båtägaren att få reducerad ersättning för skadorna. I annat fall ersätter vi skadorna och kostnad för transport till en reparationsplats som vi anvisar.

Om utredningen visar att båtägaren varit vårdslös och att det är orsaken till att skadan inträffat ersätts skadan på grannens båt enligt skadeståndsrättsliga regler.

PANTAENIUS Bo Bergqvist

Grundstötning Kan båtägaren inte ta sig in för egen maskin är det i detta fall lämpligt att anropa sjöräddningen. Man kan även nå Pantaenius skadeavdelning dygnet runt om det skulle behövas. Pantaenius ersätter eventuella kostnader för bärgning samt reparationskostnaden. Pantaenius gör inga avdrag för ålder eller slitage på utrustning som behöver bytas, exempelvis propellern i det här fallet. Båtägarens kostnad blir självrisken.

Krock i gästhamn Här träder ansvarsförsäkringen i kraft. Genom denna ersätts skadorna på grannens båt. Normalt regleras detta av båtgrannens eget försäkringsbolag som sedan kräver Pantaenius på reparationskostnaden. Pantaenius tar även grannbåtens självrisk. Har grannen ingen gällande försäkring regleras skadan direkt av Pantaenius. Skadorna på den egna båten ersätts och båtägarens kostnad blir självrisken. Eventuella skadade delar ersätts med nya utan avdrag för ålder och bruk.

Vållande till personskada Förutsatt att personen som framför båten ej är under alkoholpåverkan kommer ansvarskyddet i försäkringen in. Båtägaren har ingen självrisk vid ansvarsskada.

Jag kan inte svara på vad som skulle hända om båtföraren var alkoholpåverkad. Det är ganska klart att det finns ett vållande men vi måste bedöma från fall till fall vad som är orsak till olyckan.

Stöld Pantaenius ersätter båten med det belopp båten är försäkrad för. Vi gör alltså inte någon värdering av båten när olyckan är framme utan värderingen görs tillsammans med båtägaren då försäkringen tecknas och det överenskomna beloppet utbetalas utan avdrag, vid totalförlust. Vid totalförlust betalar båtägaren inte någon självrisk.

Uppläggningsskada Om vi bedömer att den egna båten inte var pallad på ett riktigt sätt kan ersättningen minska. Jag kan inte svara på om pallningen var riktig i det här fallet. Vi måste utreda orsaker och omständigheter.

Om bedömningen blir att båten varit stöttad på ett ändamålsenligt sätt ersätts skadorna på den egna båten. Utrustning och delar som ej kan repareras ersätts utan avskrivning för ålder och bruk. Båtägarens kostnad blir självrisken. Skadorna på grannbåten regleras av hans/hennes bolag.

Kommentarer till svaren

Sjöassistans Båtförsäkring erbjuds medlemmar i Sjöassistans. Försäkringsgivare/skadereglerare för både Sjöassistans Båtförsäkring och Atlantica är Moderna Försäkringar Sak AB. Det innebär bland annat att de har samma skadereglerare och att ärenden ska bedömas lika hos de båda bolagen.

Exempel 4 Enligt Försäkringsavtalslagen har försäkringsbolaget 30 dagar på sig att hitta den stulna båten. Därefter ska den ersättas enligt försäkringsvillkoren. Detta gäller således alla bolag.

Att tänka på Vad säger det finstilta?

Innan du tecknar båtförsäkring eller när det är dags att förnya den, är det viktigt att sätta sig in i villkor, undantag, premier och självrisker. Både villkor och premier skiljer en hel del mellan olika bolag och förändras över tiden. Håll dig uppdaterad så slipper du hamna i bekymmer den dag en olycka sker.

Camilla Bratt på Konsumenternas försäkringsbyrå tar emot en hel del samtal angående båtförsäkringar. De flesta från båtägare som är missnöjda med hur försäkringsbolaget har hanterat ett skadeärende.

- De vanligaste frågorna handlar om försäkringsbolagens värdering av båtens skador efter en olycka. Försäkringsbolaget bedömer att skadan till stor del fanns sedan tidigare. I ett aktuellt fall erbjöds båtägaren 10 000 kronor från försäkringsbolaget efter en sjöskada trots att skadan kostade 50 000 kronor att reparera. En annan båtägare var missnöjd med att reparationen tog för lång tid. När han fick tillbaka båten var säsongen över.

Camilla Bratt berättar också att många hör av sig efter skador på grund av brand. Det är vanligt att båtägaren vill att båten ersätts medan försäkringsbolaget anser att den kan saneras. Uppläggningsskador är ett annat tvisteämne, där försäkringsbolaget i några fall ansett att båtägaren varit vårdslös när han pallade upp båten medan båtägaren tycker att hans uppallning varit bra. Flera båtägare som fått båten stulen har hört av sig när försäkringsbolaget ersatt båten med ett lägre belopp än den varit försäkrad för.

Bild 335833


När det gäller ersättningen vid totalförlust råder Camilla Bratt alla båtägare att kolla upp hur högt deras försäkringsbolag värderar båten. Att den är försäkrad till ett visst värde är inte detsamma som den ersättning du får om den blir totalförstörd eller stulen. Försäkringsbolaget gör en värdering av marknadsvärdet och med sjunkande begagnatpriser är det inte ovanligt med överförsäkrade båtar.

Värt att veta om båtförsäkringar Ditt ansvar vid en olycka

När olyckan väl inträffat kräver försäkringsbolagen med stöd av försäkringsavtalslagen (FAL) att man handlar så att skadan inte blir värre. Exempelvis ska man vid en grundstötning med vatteninträngning försöka stoppa vatteninflödet. Därefter kan du försiktigt för egen maskin eller segel ta dig iland till närmaste hamn eller säkra förtöjningsplats, alternativt ringa efter bärgning. Vid brand ska du försöka släcka elden med lämplig släckutrustning eller annan metod.

Du kan med andra ord inte luta dig tillbaka och slappna av bara för att du har ringt till försäkringsbolaget.

Inga utlägg med svenskt försäkringsbolag

De flesta svenska båtförsäkringsbolag betalar direkt till reparatören vid en försäkringsskada. Den som väljer ett utländskt försäkringsbolag bör vara beredd på att hanteringen kan vara annorlunda. Det är vanligare i utländska bolag att försäkringstagaren själv får ombesörja hanteringen och lägga ut pengar för reparationen. När allt är klart sammanställer försäkringstagaren sina kostnader och förhandlar med bolaget om ersättning. Det kan innebära att bolaget inte täcker alla kostnader som försäkringstagaren lagt ut för.

Brandskadorna ökar

Brandskador ökar lavinartat bland fritidsbåtar. Pelle Hedberg på Alandia berättar att brandskadorna snart är lika många som grundstötningsskadorna.

- Det beror på alla 220-voltsapparater som börjar finnas i båtarna: värmare, avfuktare, batteriladdare och tv-apparater. Det vanligaste händelseförloppet är att en gammal eller ny men dålig apparat börjar brinna och sen sprider sig elden blixtsnabbt. Plastbåtar brinner så in i vassen.

Även under vintern uppstår många brandskador. Det är inte ovanligt att båtar vinterförvaras med värme, batteriladdning och avfuktare igång. De senaste åren har det skett fler dramatiska varvsbränder. När det väl börjat brinna blir skadorna ofta omfattande eftersom båtarna ligger tätt.

Kolla försäkring vid köp av begagnad båt

Om du köper en begagnad båt måste du själv försäkra dig om att den inte är stulen. Orsaken är att om båten visar sig vara stulen har den ursprunglige ägaren rätt att få tillbaka båten. Det finns flera saker du kan kontrollera innan köpet. Ett är att be att få se säljarens båtförsäkring. Det finns visserligen inget krav på båtförsäkring, men om en båt värd en halv miljon kronor inte är försäkrad är det ett tecken på att något är konstigt.

På www.samverkanmotbrott.nu finns en checklista över sådant du bör kontrollera före köp. Där finns även telefonnummer du kan ringa för att få råd.

Sänk din premie


Försäkringspremien står för en märkbar del av en båts omkostnader. Men det finns en hel del du kan göra för att sänka både premien och självrisken.

Ha för vana att jämföra bolagens premier varje år och byt till den mest fördelaktiga.

Jämför själv premier mellan olika försäkringsbolag på www.insplanet.com

Samla flera försäkringar hos samma bolag. Länsförsäkringar, If med flera ger rabatt om du har flera försäkringar hos dem.

Godkända lås, godkänd startspärr, stöldskyddsmärkning och larm är säkerhetsåtgärder som ger rabatt på premien hos vissa bolag.

Medlemskap i båtklubb är ett krav hos Svenska Sjö och ger rabatt hos en del andra bolag.

Några bolag premierar kölskydd och fjärrstyrt eller automatiskt brandsläckningssystem.

Besiktning, skötsel och service. Hos Svenska Sjö får du rabatt om du säkerhetsbesiktigar båten, medan Alandia premierar kunder som har båten på fullservicevarv.


HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU ÄR MISSNÖJD


Kontakta i första hand din handläggare på försäkringsbolaget. Förklara din ståndpunkt och be att få veta hur de har kommit fram till sitt beslut. Försök komma fram till en lösning som ni båda kan acceptera.

Om du fortfarande inte anser dig rätt behandlad, kontakta skadechefen och begär att få en omprövning.

Många försäkringsbolag har en kundombudsman eller en omprövningsnämnd. Där ingår flera personer, ibland även utomstående, vilket ger fler synpunkter i ärendet.

Hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan du få ditt ärende prövat utan kostnad. Allmänna reklamationsnämndens beslut är rådgivande, men 95 procent av alla bolag följer besluten.

Till sist kan du vända dig till allmän domstol. Rättsskyddet i din försäkring täcker rättegångskostnader upp till ett visst belopp.

Du kan alltid ringa Konsumenternas försäkringsbyrå för att få råd och vägledning. De kan också hjälpa dig att tolka försäkringsvillkoren. Att kontakta Konsumenternas försäkringsbyrå är kostnadsfritt.

Av: Text Jessika Ericsson Foto Lars Ericsson