Missa inte skitbidraget

Skit i havet vill ingen ha. Även om fritidsbåtarnas påverkan på miljön kanske är begränsad finns det all anledning att fundera på att bygga ut möjligheterna till att tömma toatanken iland. Nu kan även båtklubbar söka bidrag till installationen.

Debatten har varit infekterad med en tydlig skiljelinje mellan de som är för och de som är emot. I ena lägret vill man införa förbud för alla fritidsbåtar att tömma toan till havs i andra lägret tycker man att det är en skitsak. Inget att bry sig om. Sanningen kanske finns någonstans mitt emellan. Sverige har redan beslutat att inget toalettavfall får släppas ut närmare än 12 nautiska mil från land. Det gäller för båda öst- och västkusten. Och hårdare regler verkar vara på gång. Men oavsett skräckpropagandan finns det all anledning för båtklubbar och kommuner att se över utbudet av sugtömningsstationer.

Kommuner och ideella organisationer kan ansöka om bidrag för att finansiera projekt som bidrar till att minska mängden kväve och fosfor i Västerhavet och Östersjön. Bidraget kallas för Lova (Lokal vattenvårdsprojekt) och kan sökas för bland annat installation av sugtömningsstationer. LOVA-bidraget omfattar 120 miljoner kronor som regeringen öronmärkt till lokala vattenvårdsprojekt under 2010. Man bör ha ansökt om bidrag för 2010 före den 1 december och det datumet har redan passerat. Men det finns möjlighet att ansöka även under första kvartalet 2010.

Utbudet av pumpar har också ökat och kostnaden är idag relativt överkomlig. En pump går att köpa 50 000 till 100 000 kronor. Allt båtklubbben behöver göra är att ansöka om LOVA-bidrag och ansluta pumpen till det kommunala avloppet. Bidraget uppgår till 50 procent av kostnaden.

Länstyrelsen i Västra Götaland har sammanställt alla tömstationer längs Bohuskusten i broschyren ”Töm toan i land”. Där finns 14 hamnar listade som fritidsbåtar kan uppsöka för att bli av med sitt svartvatten. Vill man hitta en station i Stockholms skärgård kan man hitta information på Skärgårdsstiftelsens hemsida. För övriga östkusten får man söka information hos respektive länsstyrelse.