Miljön är vinnaren

Miljön är vinnaren

Ge Jernets sjömack i Södra hamnen, Lysekil ligger i topp i landet när det gäller försäljning av alkylatbensin.

Vi valde att satsa helt på den här rena och miljövänligare bensinen redan för fem år sedan, säger Marianne och Åke Elfström som driver macken.

- Nu söker sig allt fler båtägare till oss, och det är miljön som är vinnaren i slutändan.

Informationen om alkylatbensinen har inte varit den allra bästa, men nu börjar folk få upp ögonen för att de gör både miljön och den egna utombordsmotorn, framför allt tvåtaktaren, som fortfarande är vanligast, en tjänst genom att tanka bensin utan svavel, bensen, aromater med mera.

- Vi säljer 100 kubik om året och har utökat till tre pumpar mot tidigare en, berättar Åke Elfström.

- Hos oss finns bara alkylatbensin och den fungerar på både två- och fyrtaktsmotorer. Mest är det båtfolk som tankar men vi har också kunder som använder bensinen i motorsågar, gräsklippare och annat.

Vad är då alkylatbesin? Vi frågade Mats Uhrlander, som är marknads- och försäljningschef för Aspen Petroleum AB i Norden:

- Det är ett extra rent motorbränsle som skonar miljön och saknar de giftiga ingredienserna som svavelaromater, bensen, olefiner och polyaromater som finns i vanlig bensin.Trots det fungerar det lika bra, eller bättre.

En äldre tvåtaktsmotor släpper ungefär 25 procent av bränslet oförbränt rakt ut i havet. Vanlig bensin består till 35 procent av starka lösningsmedel.

I Sverige finns 600 000 utombordsmotorer i drift, de flesta tvåtaktare.Tillsammans släpper dessa ut 14 000 ton kolväten, och det är naturligtvis inte bra för havsmiljön.

En studie av utombordares utsläpp i vatten visar att mängden kolväten som stannar i vattnet minskar radikalt om alkylatbensin används istället för standardbensin.

- Tvåtaktsmotorerna betraktas av många som miljöbovar, men jag vill hävda att valet av bensintyp är viktigare än valet av motor, säger Mats Uhrlander.

- Håller med, säger Åke Elfström. Och jag har synpunkter när det gäller dieselbränslet också. Vi säljer två kvaliteter: färgad, välsmörjande diesel för yrkessjöfarten och miljödieseln som lagstiftarna säger att alla andra ska använda.

- Problemet är bara att miljödieseln skapar stora problem för båtägarna, eftersom partiklar växer i tankarna och proppar igen tillförseln till motorn. Använder man det här bränslet gäller det att se över tanken och rengöra den regelbundet. Motorstopp på grund av förorenat bränsle har blivit mycket vanligare än förr, och det är nog dags för myndigheterna att se över den problematiken.

- Lösningen finns redan - färgad diesel för alla.

Av: Owe Tollesby