”En trevlig båt med rätt typiska kännetecken”

Besiktningsmannen Erling Kroon om Caravelle 33

Med det särpräglade utseende som båten har är det en smal sak för Erling Kroon att lista ut varifrån båtbyggaren Endel Aksberg fick sin inspiration när han skapade Caravelle 33 i början av 1970-talet.

- Det är en trevlig båt med rätt typiska kännetecken som det långa och slanka skrovet, som kan härledas till den svenska Norrlandskusten eller Finland.

Skrovformen på Caravelle 33 skiljer sig avsevärt från de snipiga kusinerna med rötter på västkusten och det norska Sörlandet.

- Snipor från västkusten har mycket mer undervattenskropp, medan Caravellen mer påminner om en torped, och det gör att man kan tänka sig att båten blir lite rank när hon ligger still, säger Erling Kroon.

Eftersom det stora flertalet av de förhållandevis få, cirka 200, båtar som tillverkats är självbyggen är det svårt att ge några generella omdömen om kvalitet och utförande. Variationerna är stora även när det gäller hur båtarna motormässigt är bestyckade. Framför allt på senare exemplar - version 2 tillverkade efter 1979 - med en planare botten akterut för ökad bärighet är det vanligt med eftermonterat trimplan och kraftigare motor.

- Personligen har jag aldrig förstått det där med halvplanande båtar av den här typen, det blir en kompromiss. Vill man åka fortare är det i så fall bättre att satsa på en båt med akterspegel, säger Erling Kroon, som anser att Caravelle 33 passar bättre i facket deplacementbåtar - det vill säga med fartresurser i spannet 1-1,25 knop per meter i vattenlinjen.

Eftersom Caravelle 33 har sina rötter i en gammal båtbyggartradition anser Erling Kroon att modellen är lättillgänglig för kontroll och underhåll både in- och utvändigt.

- Båtar från den här tiden, 1970-1980-

talet, brukar vara bra och välbyggda. Och det är sällan man stöter på motorbåtar som drabbats av böldpest.

Som alltid när det gäller begagnade båtar med ett par decennier på nacken gäller det att kontrollera skicket på motorn ordentligt.

- Ett vanligt argument brukar vara ”Den är inte så mycket körd”, säger Erling Kroon. Och då brukar jag svara: ”Vad synd.” Jag tycker alltid att man ska ta med ett motorbyte eller i alla fall en ordentlig renovering i beräkningarna om det är en äldre båt med originalmotor.