Frihet under ansvar

Frihet under ansvar

Den uppblåsbara flytvästen har nästan konkurrerat ut den traditionella idag. På många sätt är det bra, men de nya västarna lägger ett större ansvar på användaren. - I de fall västarna inte fungerar beror det nästan alltid på bristande underhåll, säger flytvästexperten Stefan Nilsson.

Via sitt arbete som utbildare på Scandinavian Safety and Rescue Center har Stefan Nilsson samlat på sig stor praktisk erfarenhet när det gäller våra moderna räddningsvästar, erfarenheter som han just nu håller på att samla i en handbok om flytvästar. En av de mer framträdande lärdomarna är att de alltför ofta inte fungerar när det väl gäller. När Stefan har kurser på anläggningen ute på Käringön har deltagarna ofta med sig egna västar, personlig säkerhetsutrustning som man kanske har förlitat sig på under exempelvis Gotland runt, men som nu får bekänna färg.

- Jag skulle uppskatta det till att mellan fem och tio procent har västar som i själva verket inte fungerar när de kommer till våra kurser.

Men anledningen till att västarna inte fungerar är sällan att själva konstruktionen är felaktig. Problemet är istället att den enskilda konsumenten inte har förstått den grad av underhåll och tillsyn som produkten verkligen kräver.

En modern automatisk räddningsväst är helt enkelt en pryl som ställer krav på användaren. Smidigheten har ett pris, men också stora vinster.

- Den klumpiga ”svärmorsvästen” har nästan helt försvunnit, och det innebär att många som förr inte skulle haft någon väst alls har det idag. Men det är helt klart så att det ställer större krav på användaren.

Till det grundläggande underhållet av en väst hör att automatiken ska bytas med jämna intervaller. Tillverkarnas rekommendationer innebär ofta att västen ska lämnas in en gång per år för kontroll hos en auktoriserad återförsäljare.

Ett annat tips från tillverkarna är att faktiskt testa västen någon gång i praktiken. Om olyckan väl är framme kan det vara ett stor plus att ha övat någon gång innan. Så snart västen är använd måste den packas om. I bildserien nedan får du några grundtips.

Av: Text och foto Philip Pereira dos Reis