Så här kan det gå till:

”Man hittad vid liv efter 5 1/2 timme i vattnet” Den 11 augusti i år påbörjade en medelåders man och hans 16-årige son en seglats i en Maxi 68 från Göteborg med kurs mot danska Läsö.

23:30 Av okänd anledning faller mannen, som bär flytväst, över bord när de befinner sig på öppet hav på Kattegatt. Vädret är vid tidpunkten på gränsen till hårt. Det blåser 12 m/s västlig vind och går tre meter höga vågor. Trots upprepade försök lyckas inte sonen fiska upp sin pappa. Eftersom det saknas mobiltäckning väljer han att vända båten och segla tillbaka mot Sverige.

01:48 Pojken befinner sig nu utanför Onsalahalvön och har täckning på mobilen. Han ringer SOS Alarm 112 och kopplas direkt vidare till Sjöräddningscentralen, MRCC. Räddningsledaren, RL, genomför en larmintervju. Larmet bedöms snabbt som skarpt och RL väcker beredskapspersonalen på Sjöräddningscentralen.

02:05 En stor räddningsoperation påbörjas. Innan dess har RL gjort en bedömning, klassning, och fattat ett så kallat ”beslut i stort” (BIS) som beskriver huvuddragen i vad som ska göras i räddningsinsatsen. Till exempel vilka enheter som ska larmas och vad de ska söka efter. Parallellt med RL larmar biträdande räddningsledaren, BRL, olika ytenheter i området - Mayday relay - och Flygräddningscentralen, ARCC 1, larmar flygande danska och svenska enheter.

Från svensk sida deltar: Svenska Sjöräddningssällskapets Rescue Odd Fellow från Bua och Rescue Hans Laurin från Hovås, Kustbevakningens KBV 051 och KBV 288 samt Sjöfartsverkets Lotsbåt 746 och räddningshelikopter Lifeguard 901.

Från dansk sida deltar: Sjöhemvärnets räddningsfartyg Morten Stage, Lars Kruse, P522, Havfruen, två danska fiskebåtar samt räddningshelikopter Rescue 510.

All sjöfart som passerar området uppmanas hålla skarp utkik.

RL fastställer, bland annat med hjälp av ström- och driftberäkningsprogram, inom vilket område eftersökningen ska genomföras.

BRL och ARCC 1 leder det löpande operativa arbetet medan RL fattar de löpande strategiska besluten för insatsen.

De deltagande fartygen och helikopt-rarna tilldelas ett sökområde. Enheterna formar en kratta och söker systematiskt av havsytan i jakt på mannen.

02:15 Sonen meddelar att segelbåtens bom gått av.

03:00 Passagerarfärjan Crown of Scandinavia lokaliserar pojken och segelbåten. Den svenska räddningshelikoptern kommer till undsättning.

04:45 Den danska fiskebåten Line H lokaliserar mannen i vattnet cirka tio sjömil från den position där sonen påträffats. En räddningshelikopter dirigeras till platsen.

04:57 Mannen, som är vid medvetande men är kraftigt nedkyld efter drygt fem och en halv timme i vattnet, plockas upp av den danska räddningshelikoptern. Han flygs till Aalborgs lasarett. Mannen är medtagen men oskadd och vid lunchtid meddelar sjukhuset att han eventuellt kan få åka hem redan samma dag.