Olika typer av segelskärning

Olika typer av segelskärning

Segelskärning handlar om att skapa rätt form på seglet. Crosscut är den enklaste och mest kända typen av segelskärning. Till crosscut används främst vävda polyesterdukar (det finns även laminatdukar för crosscutskärning). Crosscut innebär en så kallad panel- eller vådlayout på ett segel, där sömmarna (skarvarna) går horisontellt över seglet mot akterliket.

Fördelen med crosscut, som lämpar sig framför allt för cruisingseglare, är att den totala livslängden är mycket lång, beroende på den vävda dukens höga slitstyrka. Nackdelen är att det sker en successiv försämring av formen i crosscut. Tillverkningskostnaderna för crosscutsegel är lägst av alla typer av segelskärningar. Men priset för crosscut kan skifta mellan olika segelmakare, och inte minst beroende på design, utformning av förstärkningar och antal lattfickor.

För att tillverka segel med bättre formstabilitet och längre formlivslängd krävs en mer komplicerad skärning än crosscut. Det görs med radiella skärningar. Det handlar om att våderna strålar ut från seglets horn. Dukar för radiella skärningar är oftast laminerade dukar. Flera olika varianter finns.

Med triradialskärning kan man rikta våderna så att fibrerna sammanfaller med dragriktningen i seglets alla tre horn, vilket minimerar töjningen.

Med triradialskärning finns det bättre möjligheter att välja dukar som passar bäst för de olika belastningar som ett segel blir utsatt för. En annan variant är biradial, som innebär att våderna går från fallhorn och skothorn. Nämnda skärningar finns i såväl stor- som försegel, men även i andra typer av segel.

Vävda polyesterdukar

Polyester är den vanligaste typen av fiber som används i segeldukar och kan finnas i många former i segelduken. Polyester består av mycket tunna fibertrådar eller lite grövre vävda trådar (polyester kan också finnas som polyesterfilm, så kallad Mylarfilm, ett varumärke från företaget DuPont). Ett mycket vanligt ord för polyester är Dacron, även det ett varumärke från DuPont.

Polyester finns i massor av olika uthålligheter, vikter och kvaliteter. Polyester i vävda dukar är producerad i olika typer av vävstolar för att få olika typer av hårdheter. Förutom Dacron är andra exempel på varumärken Contender, Bainbridge, North Cloth, Challenge och Dimension-Polyant.

+ Okänsligt mot vikning och hantering.

+ Torkar fort.

+ Grova knippen av fibrer som rör sig lite. Det ger hög slitstyrka.

+ Lång hållbarhet, normalt upp till åtta till tio år.

+ Prisvärt.

- Töjer ut sig, blir bukigare med tiden. Bukigare segel ger sämre höjdtagningsförmåga.

- Segeldukens vikt blir stor, och det blir svårare att hissa.

- Svårt att få bra prestanda i svag vind.

Polyester i laminat

För att stabilisera väven lägger man in Mylarfilm. Den kan liknas vid en genomskinlig overheadfilm som limmas ihop i flera skikt. Ofta är det högpresterande material i mitten och Dacron på utsidan för att höja slitstyrkan och göra seglet mer oömt. Filmen gör att bukigheten i seglet fördröjs rejält jämfört med vävda Dacrondukar. Man brukar kalla den här metoden för laminatdukar eller sandwichlaminat.

Ett vanligt material i laminatdukar är Mylar. Ett annat varumärken är Pentex. Varumärkena Spectra och Dyneema uppges ha bra töjningsvärden och goda UV-egenskaper, medan Pentex är mycket känsligt för UV-strålning.

Aramid är så kallad polyamidfiber med mycket hög styrka och låg töjning. Aramider säljs under ett antal olika varunamn - de mest kända är Kevlar, Technora och Twaron. Aramider är också mycket känsliga för UV-strålning.

Kolfiber (carbon) finns i olika varianter. Materialet är mycket starkt och har bra töjningsvärden. Det tål UV-strålning bra, men är känsligare för veck.

Därtill finns ytterligare ett närapå oräkneligt antal laminatvarianter. De ovannämnda är bara några exempel.

+ Håller formen. Töjer inte ut sig lika fort som vävda dukar.

+ Mjukare och lättare segel än Dacron.

+ Enklare att hantera.

- Livslängden är kortare än för de vävda dukarna. Men det kan variera mycket, beroende på laminatets konstruktion och vilka fibrer som ingår.

- Dyrare än vävda dukar, tar längre tid att bygga.

- En del material kan vara känsliga för fladder, UV-strålning och vikning.

Stringsegel

Bild 335645


Gjutna segel, formbakade segel, membran- och stringsegel är egentligen alla samma segel. (Som samlingsnamn används stringsegel.) De tillverkas som vanlig laminatduk, de limmas ihop under vakuumtryck eller fysiskt tryck med lägre tryck än vid normal dukproduktion som valsas. Fibrerna läggs ut där man anser att de gör nytta. Stringsegel kan inte konkurrera med vanliga laminatsegels materiallivslängd, utan är till för optimal prestandalivslängd. Stringsegel är trådbaserade och kan tillverkas i ett helt stycke eller som våder, det vill säga, fibrerna är då skarvade. Trådar av exempelvis kolfiber, Kevlar, Pentex eller andra fibrer kan blandas för att uppnå önskade egenskaper i alla konstruktioner nedan.

Tape-drivesegel (varumärke från UK Syversen) består av vanlig duk i grunden med fibrer ovanpå. Seglet har trådar i kraftriktningen utan skarvar. Man kombinerar olika material för att bestämma seglets egenskaper. Även här kan trådar blandas för att uppnå önskade egenskaper och få bättre materiallivslängd.

Det första stringseglet i vådform var Genesis från Sobstad Sailmakers, som hade patent på alla segel med fibrer optimerade i kraftriktningen. Egentligen samma metod som utan skarvar, men här avskuret för att läggas i form på ett flertal olika våder. Vanligtvis limmas dessa ihop. Seglet blir lättare och stummare, och behåller sin form över tiden jämfört med vanliga segel. Hos Bodings heter den här metoden G2 Membrane, hos UK Syversen heter den Matrix och hos Quantum kallas metoden Fusion M.

Redan 1992 introducerade North Sails ett stringsegel kallat 3DL, som framför allt kappseglare använder. UK Syversen uppger att deras motsvarighet är Matrix. Gemensamt för dessa två varianter är att de tillverkas i ett stycke och har obrutna fibrer. Denna produkt uppges ge styrka i förhållande till vikten.

Bild 335646


Bild 335647


Bild 335648


Bild 335649

Av: Text Johan Cooke