Segeltillverkning - en lång kedja

Segeltillverkning - en lång kedja

Kvaliteten är generellt lika god oavsett var i världen seglet produceras. Prismässigt kan ett importerat segel vara billigare, men transporterna är inte miljövänliga.

När PB kontaktar olika segelmakare visar det sig att frågan om var de olika segelmakarna producerar sina segel är ett känsligt område.

Svenska segelmakare som säljer importerade segel kan välja olika tillvägagångssätt. All försäljning sker förstås i Sverige. En del segelmakare köper sedan hela produktionen inklusive design utomlands, ofta i Asien.

Bild 335651


Andra väljer att hålla kvar designen i Sverige, vilken sedan snabbt mejlas till produktionsloftet. Efter ett antal veckor anländer sedan det nytillverkade seglet till Sverige för utlämning till kunden. I grunden tillverkas ofta själva segeldukarna av en handfull utländska tillverkare i USA eller Europa. Dessa är Bainbridge, Contender, Dimension-Polyant, North Cloth och Challenge, samt en i Japan (Tejin).

Ibland tar dukarna, som levereras på rullar, vägen via någon grossist innan de når segelmakarna. Royal Marine i Västervik är en av de få segelmakare som fortfarande har kvar all tillverkning i Sverige. Varje år tillverkas cirka 120 segel för den svenska marknaden.

Bild 335652


- Dels gillar vi vårt hantverk, att designa och sy segel, dels får vi full koll på vad vi levererar. Därtill tillverkar vi segeltillbehör. Vi måste ha en fungerande produktionsapparat här i Sverige och då kan vi lika gärna göra även seglen här. Vi och våra kunder tar också ett miljöansvar, säger vd Tore Källmark på Royal Marine, som köper duk från närliggande europeiska duktillverkare.

Tore Källmark menar att många kunder som köper segel hos svenska segelmakare som har utländsk tillverkning inte känner till att deras beställda segel tillverkas utomlands:

Bild 335653


- Att tillverka segel i Asien för den svenska marknaden är inte miljövänligt. Först skickas duk från Europa eller USA till Asien, sedan skickas de färdiga seglen tillbaka till Sverige, i värsta fall med flyg, säger Tore Källmark.

- Kvaliteten är generellt lika hög oavsett var seglet produceras. Prismässigt kan ett importerat segel vara något billigare, men inte alltid, säger Tore Källmark.

Beror på kommunikation

Under sloganen ”Mad(e) in Sweden” vill även segelmakaren Hamel Sails profilera sig med att deras segel designas, utvecklas och sys i Sverige:

Bild 335654


- Ja, vi envisas med att producera våra segel på loftet här i Karlshamn. På så sätt tappar vi inte kunskap om material, design och produktion. Den nära kontakten mellan kund och produktion minskar risken för fel och leveransförseningar. Vi tillverkar drygt 500 segel per år till i första hand svenska kunder, säger grundaren Hans Hamel.

Är kvaliteten på segelproduktionen i Polen eller Thailand sämre?

- Nej, det behöver den inte vara. Det beror på hur kommunikationen mellan säljaren och produktionsstället fungerar. Det kräver att säljaren har segelmakarkompetens med full kunskap om material och design, och det är beroende av hur mycket kontroll man har över sin utländska produktion, säger Hans Hamel.

”Förlegad tanke”

Hos segelmakaren Boding Segel, med loft i Haninge och Västra Frölunda, görs 80-90 procent av arbetet på varje Bodingsegel i Kina och Polen. Man samarbetar även med segelmakerier i Frankrike, USA och Kanada för att dela på kostnader för design- och produktionsutveckling.

Bodings vd Jonas Boding anser även han att det inte är någon skillnad i själva kvaliteten när det gäller var i världen seglen sys.

Bild 335655


- Skillnaden ligger i segeldesign och segelfabrikernas maskinella utrustning. Flera av de svenskproducerade segelmakarna har ålderdomlig design och tillverkning. Det är en förlegad tanke att vi i Sverige tillverkar bättre segel än utomlands. Det är precis tvärtom i dessa sammanhang, säger Jonas Boding.

Av: Text Johan Cooke

Faktaruta


Vägen till ett nytt segel


Segelmakaren gör en behovsanalys av hur och var kunden seglar. Man tar reda på vilka egenskaper seglet/seglen ska ha och förväntad livslängd. Materialval görs efter behov. Oftast har kunden fått två olika förslag, som uppfyller villkoren men har olika prisnivåer. Båttypen spelar stor roll för hur seglet utformas. Ibland tas mått ombord. Kanske ska storseglet vara några kvadratmeter större än tidigare.

Då ordern kommer inleds designen. Alla uppgifter läggs in i en dator på loftet, där segelmakaren bestämmer design och konstruktion på seglet. Som it-stöd används bland annat varje segelmakares databank med uppgifter. En del segelmakare har mer erfarenhet av vissa båttyper.

Alla bestämda parametrar läggs in i ett dataprogram som räknar ut hur seglet ska se ut. Med hjälp av cad-cam-program designas seglet. Det finns inget program som räknar ut seglets form, utan segelmakarens skicklighet och erfarenhet spelar här en stor roll.

Den valda segelduken placeras på ett skärbord. Och den bestämda indelningen av panelerna (vådlayouten) matas in i datorn. Informationen om panelerna skickas till en laserskärare på skärbordet. Panelerna skärs ut.

Panelerna i olika storlekar fogas ihop till rätt form. Beroende på dukval kan det sys eller limmas. Därefter sys förstärkningar dit i alla horn samt lattfickor med mera. Rostfria stålringar pressas fast. Snörplinor och annat sys också fast. Det tar vanligen mellan 10 och 20 timmar att tillverka ett segel.

Klart. Nu kan seglaren hissa sina nya segel.