Stålbåt på gott och ont

Stålbåt på gott och ont

Många båtägare ger aldrig stålbåten en chans. Myterna om att stålbåtar rostar och har kondensproblem är seglivade. Det är synd, för stålbåtar har många fördelar. Framför allt är de funktionella och bekväma.

Visst finns det avskräckande exemplar, men det beror i de allra flesta fall inte på materialet i sig utan på undermålig skötsel eller på ett halvdant bygge. Stålbåtar med veckade och kantiga skrov är ofta hembyggen eller halvfabrikat.

Varvsbyggda båtar som har tätt mellan spanten, förvalsade plåtar och svetsar från två håll har ofta släta skrov med god möjlighet att undvika rost. Stål är ett väl fungerande byggnadsmaterial för båtar. Kan du hantera en vinkelslip och har ett hum om hur en offeranod fungerar, ge stålbåten en chans.

Av: Jessika Ericsson

Faktaruta


För- och nackdelar med stålbåt

+Bra sjöbåt. Trygg och stadig i alla väder.

+Tåliga skrov och ofta en inredning som går att bygga om

och förändra efter behov och smak.

+Oftast mycket boutrymme för pengarna.

+Bra andrahandsvärde om du sköter om båten. Välskötta och

välutrustade stålbåtar är eftersökta på begagnatmarknaden.

+Skrovet ruttnar inte och får inte böldpest.

+Det går inte så fort, du får vara länge på sjön.


-Plåt rostar. Se upp med äldre hembyggen och halvfabrikat

med dåliga svetsfogar. Små håligheter i fogen ger rosten

försprång. Vårrustning av en stålbåt innebär borstning,

skrapning, målning och lackering. Med jämna mellanrum

behöver skrovet blästras och målas med riktig färg.

-Problem med kondens som inte har någonstans att ta vägen

förekommer i en del stålbåtar. Särskilt vanligt om isoleringen

ligger direkt mot plåten. På sikt kan isolering och inredning

börja mögla och lukta illa.

-Tyngden. Stålbåtar är tunga båtar. En trettiofotare väger

vanligtvis runt sju ton, en fyrtiofotare runt 12 ton. Många

ton att handskas med och när den ska upp på land krävs en

rejäl båtvagn.

-Att skaffa utrustning som är dimensionerad efter stålbåtens

storlek och tyngd är dyrt. Kolla därför upp roder, styrning,

drivlina, elverk, navigationsutrustning med mera noggrant

innan du slår till.

-Det går inte så fort. För många stålbåtar är sju till åtta knop

en behaglig och ekonomisk marschfart.