1998 blir måttstock för ny toalag

1998 blir måttstock för ny toalag

Fritidsbåtar med fast toalettinstallation som tillverkats före den 1 juli 1998 ska undantas från kravet på sugtömningsutrustning. Det anser Transportstyrelsen som är i full färd med att förbereda det förbud mot att släppa ut toalettavfall direkt i sjön som ska träda i kraft 2014.

Beslutet att den största delen av den svenska fritidsbåtsflottan kommer undantas från kravet att montera septiktank med möjlighet till sugtömning kommer säkerligen att mötas med lättnad från många båtägare. Men, den lättnaden lär lika snabbt förbytas i ett: aj, då. För även om den egna båten är tillverkad på ”rätt” sida detta datum så innebär det inte att det är fritt fram att använda sin toalett som tidigare. Från och med 2014, när förbudet är tänkt att träda i kraft, är det inte längre tillåtet att släppa ut toalettavfall inom Sveriges sjöterritorium. För att bruka toaletten, eller tömma septiktanken, måste båten befinna sig på behörigt avstånd från land. I det förslag till undantag som Transportstyrelsen nu har lämnat till regeringen anges minst två sjömil utanför linjen för fartområde D. På västkusten innebär det i praktiken ett par sjömil rakt ut i havet på västsidan av Tjörn och Orust. Sedan gäller det att hålla ungefär det avståndet in till fastlandet längs med hela Bohuskusten för att kunna använda sin toalett alternativt tömma sin tank. Och i Stockholms skärgård gäller det för den nödige utan tank och sugtömningsanordning att bege sig utanför linjen Huvudskär-Revengegrundet-Svenska Högarna. (För fler exempel: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/)

I inre farvatten - insjöar och kanaler - blir det från och med 2014 totalförbjudet att tömma toalettavfall i sjön.

En lag utan risk för påföljd riskerar att bli urvattnad. Och för att så att säga ”mota Olle i grind” föreslår Transportstyrelsen att det i lagen om åtgärder mot förorening från fartyg införs böter som påföljd. Vidare föreslås Kustbevakningen få rätt att utfärda ordningsbot.

Av: Text och foto Thomas Hyrén