Praktiskt Båtägande

Enklare med radar

Återstår då bekymret med att se dem som inte har AIS installerad ombord. Radarn är ett utmärkt hjälpmedel, och borta är sedan länge den gröna skärmen man fick titta på genom en strut. Moderna radaranläggningar är oftast hopbyggda med plottern och går alltså att läsa av i fullt dagsljus.  

Den som gick en radarkurs så sent som för tio år sedan fick lära sig att plotta båtarna på skärmen med hjälp av en liten plastskiva, och radarn skulle noga ställas in med avseende på störande reflexer från vågor och regn. Dessutom beskrevs radarn som rent bedrövlig på närmre avstånd än cirka 60 meter. Radarn var inget som bara slogs på i all hast när den som bäst behövdes, uppvärmningstiden kunde vara en och en halv minut. Dock var det ingen som ville ha den på för jämnan, den drog ohemult mycket ström. 

En modern radar ger bild så fort den slås på, färgerna visar vilken typ av mål som syns och den justerar automatiskt bort störningar. Störningarna går även att sköta manuellt, risken är annars att automatiken tar bort en och annan småbåt. Strömförbrukningen hos en ny radar är tämligen försumbar och det går att plotta målen enkelt på skärmen. Dessutom är närgränsen betydligt bättre, även mål helt nära inpå den egna båten syns förträffligt. AIS-symbolerna som vi nämnde här ovan går utmärkt bra att lägga ut på radarbilden. Likaså går det att lägga radarbilden ovanpå sjökortsplottern, så kallad radar overlay. Allt som syns och inte finns på plotterbilden från sjökortet kan då antas vara ett farligt radarmål. Bägge systemen, radar och AIS, har varningssystem så de går att ställa in så att de larmar om något kommer obehagligt nära.

 

AIS bästa lösningen

Ska det hela bli riktigt enkelt skaffas en radar som bara behöver en strömförsörjningssladd, och bilden kan sedan överföras trådlöst till en läsplatta. Vissa mer avancerade funktioner får man då räkna bort, men det är en billig och enkel lösning. En radar kostar annars mellan 10 000 och 25 000 kronor. Problemet när det ska köpas radar liksom andra tillbehör kan mest härledas till NMEA, den standard som gör att olika tillbehör ska kunna prata med varandra. Köper man en ny mobiltelefon tar man för givet att den ska kunna kommunicera med informationssystemet i bilen, och det fungerar för det allra mesta. Tyvärr ligger båtbranschen långt efter här, det är inte alls säkert att en radar från ett fabrikat är kompatibel med en plotter från ett annat. NMEA finns i två olika varianter, 0183 och 2000, men inte ens när produkter väljs från samma variant är det en garanti för att det ska fungera. Lösningen blir att köpa en radar från samma tillverkare som det befintliga navigationssystemet kommer från, alternativt att byta ut allt på en och samma gång. AIS-transpondern är lite enklare, de flesta passar till alla system. 

Rådet för att se och synas i nedsatt sikt blir alltså först och främst att skaffa en mottagare för AIS, då kommer du i alla fall att se alla större fartyg. I praktiken har även många mindre kommersiella fartyg och en stor mängd fritidsbåtar systemet installerat. För att även synas är en sändare nödvändig. En nyare radar med alla funktioner gör det möjligt att se alla andra mål.  

 

Har du radar eller AIS ombord?
Ja
22
10
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!