Praktiskt Båtägande

Så är ersättningsnivåerna för din båtelektronik

Moderna båtar innehåller en stor mängd elektronik som är svår och dyr att reparera när den går sönder. Samtidigt är försäkringsskyddet för elektroniken ombord begränsat. Räkna med stora hål i plånboken om navigationsutrustningen pajar eller mobilen fuktskadas.

Så är ersättningsnivåerna för din båtelektronik
Den elektroniska utrustningen ombord blir allt mer komplicerad. Och dyr. Har du koll på vad båtförsäkringen täcker? Samtliga bilder: Lars Ericsson

 Navigator, ekolod, plotter, vindinstrument, elektriskt ankarspel, elvinschar, platt-tv, surfplatta och ett antal mobiler. Listan över den elektroniska utrustning som finns ombord på en vanlig semesterpackad båt kan göras lång. En snabb summering antyder att det kan handla om tiotusentals, kanske hundratusentals, kronor i inköpspris. Och det är saker som är dyra att ersätta om olyckan är framme.

Gå direkt till sammanställning – så ersätter olika bolag

Samtidigt har den elektroniska utrustningen ofta kortare livslängd än mycket annat ombord. Medan ett ankare knappt är begagnat efter 30 år anses en plotter vara ålderdomlig efter tre. Och det avspeglas i försäkringsskyddet. Till saken hör också att elektroniken är extra känslig. Vid ett elfel kan stora delar av utrustningen slås ut på ett ögonblick, och vid ett inbrott tillhör elektroniken det mest stöldbegärliga.

Så hur ser försäkringsskyddet för elektroniken ombord egentligen ut?

Vissa försäkringsbolag kräver att all löstagbar elektronisk utrustning ska plockas ur båten när den inte används för att försäkringen ska gälla.

I takt med att vi skaffar allt mer elektronik till båten skulle man kunna tro att det också anmäls allt fler skador och stölder av sådan utrustning. Så ser det inte riktigt ut, enligt försäkringsbolagen. Fortfarande är det stöld av utombordare och mindre motorbåtar som toppar statistiken. Men elektroniken är stöldbegärlig, så när det sker inbrott i båtar går stora värden förlorade.

Enligt Jacob Enestad, IT- och skadechef på Svenska Sjö, är det inte så att antalet skade-ärenden har ökat i takt med att vi har mer och dyrbarare elektronisk utrustning ombord.
Däremot har många skadeärenden i samband med skador och olyckor blivit mer komplicerade.

– Vid ett blixtnedslag eller ett elfel i båten finns det idag mer utrustning som tar skada.

Försäkringsbolaget Pantaenius märker av en tydlig ökning av skador till följd av just åsknedslag bland sina kunder runt om i världen. Konsekvensen blir ofta att navigations- och motorstyrningselektroniken slås ut. I sådana ärenden är det, enligt Tommy Olsson som är skadereglerare på Pantaenius, svårt att avgöra vad som orsakats av åsknedslaget och vad som beror på slitage. 

Försäkringsbolagens princip är generellt att ersätta elektronisk utrustning som förstörts eller gått sönder efter plötsliga händelser. Det kan till exempel vara ett blixtnedslag eller en oväntad spik i elsystemet vid bryggan. Däremot ersätts inte skador som uppkommit på grund av något fel som varat under längre tid.

– Ibland händer det att båtägare kopplar in utrustning fel eller att det blir galvaniska vandringar i elsystemet som med tiden orsakar skador. Sådant ersätts i normalfallet inte av båtförsäkringen. Vid stöld och skadegörelse, däremot, ersätts så gott som alltid den stulna utrustningen och även skador på båten, säger Jacob Enestad.

De allra flesta försäkringsbolag har avskrivningstabeller för elektronisk utrustning. I vilken takt avskrivningen sker skiljer sig däremot åt. Hos Svenska Sjö görs ingen avskrivning på saker som är upp till två år gamla. Därefter minskar ersättningen med fem procent per år. För utrustning som hunnit bli 15 år eller äldre är ersättningen 20 procent av vad en motsvarande ny utrustning skulle kosta. Pantaenius har ett lite annorlunda upplägg både för elektronisk utrustning och andra skador.