Praktiskt Båtägande

Färdmål: Njut av Karlskrona – staden mitt i skärgården

Karlskrona har länge varit en populär plats att segla till. För örlogsflottan är det ju hemmabas och för passerande fritidsbåtar har det varit en naturlig plats att stanna och bunkra på. Nu finns fler skäl att söka sig hit. Karlskrona har blivit ett resmål värt namnet.

Färdmål: Njut av Karlskrona – staden mitt i skärgården
Karlskrona är en skärgårdspärla att räkna med. Foto: Birger Lallo

Inte så många vet var ön Trossö finns, men alla känner till Karlskrona. Svaret är att Trossö är den blekingska ö som staden Karlskrona är byggd på, en ort med en spännande historia, många sevärdheter och militära hemligheter.

Faktum är att ön ända fram till 1600-talet i stort sett var obebodd. Den ägdes vid den tiden av en bonde vid namn Vittus Andersson, som hade sitt lilla lantbruk och betesmarker på ön och som inte hade några planer på något annat. Det hade däremot kung Karl XI, då Sverige nyligen hade besegrat Danmark och därigenom erövrat Blekinge och behövde en bas i området. Den svenska flottan hade dessutom länge haft problem med isen i Stockholm, dess dåvarande huvudbas, med följd att fartygen blev infrusna på vintern och bara kunde komma ut för att strida under sommarhalvåret. Det var ju inte bra. Krig måste ju kunna föras även på vintern.

Nästa sida: Kungen tvingade till sig marken