Praktiskt Båtägande

Frågan är då om det finns några egentliga nackdelar med dubbla roder. Jo, faktiskt, är svaret på den frågan. En båt med bara ett roder är tekniskt sett betydligt enklare. Med en mindre komplicerad styrning följer färre delar att underhålla och färre delar att reparera. 

– En annan aspekt är att ett enkelroder innebär mindre våt yta då man seglar upprätt. Det ger mindre motstånd och högre fart. Kan man klara sig med ett roder ger det nästan bara fördelar, säger Gabriel.

Något som kan kännas ovant för den som är van att köra en båt med ett roder är att fin-
manövreringen för motor i låga farter är betydligt svårare. Med ett centrerat roder trycker propellerströmmarna mot rodret, vilket underlättar manövrering i trånga utrymmen. Med dubbla roder går det inte att utnyttja propellerströmmarna på samma sätt. Det blir betydligt svårare att vända eller backa i trånga utrymmen.

Friktion ger "död känsla"

Utöver att det är svårare att trixa med båten för motor medför dubbla roder inga större skillnader i hanteringen av båten vid segling eller motorgång på öppet vatten. 

– Det som kan märkas är en större friktion i styrningen som ger något av en "död känsla". Seglingskänslan med dubbla roder kan upplevas som lite tråkig. På riktigt avancerade styrsystem som finns på stora och dyra båtar har man lyckats bygga bort det mesta av friktionen, men på enklare familjebåtar känns det.

I övrigt tipsar Gabriel om att göra en balansering av roderbladet på samma sätt som på en båt med enkelroder. Det ska vara lite tryck i rodret för att båten ska segla balanserat.

Sammanfattningsvis bidrar dubbla roder till bättre grepp och färre styrproblem, utom vid motorgång, men samtidigt en lite "död känsla" i styrningen.

Framtiden för stora båtar

Hallberg-Rassy har hittills hållit sig kvar vid styrsystem med ett roder på sina båtar. Men på 2017 års modell, Hallberg-Rassy 44, sitter det dubbla roderblad.

– Vi är övertygade om att dubbla roder är framtiden. Båtarna blir bredare och med dubbla roderblad ligger alltid ett roder i vattnet. Det blir bättre fingertoppskänsla i styrningen, minskade laster och stadigare segling med autopilot, säger Hallberg-Rassys vd, Magnus Rassy.

På HR44, som har centercockpit, sköts styrningen med en stor ratt. Däremot kommer nästa modell från Hallberg-Rassy, HR340 som är en modell med aktersittbrunn, att ha dubbla roder och dubbla rattar.

– Från början ansågs dubbla roder vara en racinglösning, men det passar minst lika bra på cruisingbåtar. Båtarna blir både lättstyrda och lättare att kontrollera, något som inte alltid varit fallet tidigare.

Magnus Rassy berättar att det har gått smidigt att introducera system med dubbla roder på Hallberg-Rassybåtarna. Konstruktören German Frers har ritat många båtar med dubbla roder tidigare. En skillnad man som båtägare kan uppleva är att det behövs lite mer fart vid manövrering för motor i låga farter, som inne i en hamnbassäng.

– Det handlar bara om någon tiondels högre fart. Vid motorgång utanför hamnen blir det däremot bättre kursstabilitet och roderverkan med dubbla roder, det tycker jag själv märks tydligt på HR44.