Praktiskt Båtägande

Alt fler skaffar utbildning till sjöss

Har ökat med över 20 procent

Alt fler skaffar utbildning till sjöss
Nämnden för båtlivsutbildning konstaterar att allt fler utbildar sig // Foto: Getty Images

 

Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) konstaterar till sin glädje att antalet utfärdade intyg under det gångna verksamhetsåret (1 sep 2018–31 aug 2019) ökat med över 20 procent.

Särskilt glädjande är det att förarintyget, båtpraktikintyget, kustskepparintyget och SRC ökat markant jämfört med tidigare år.

Under verksamhetsåret 2018/2019 har NFB totalt registrerat (föregående års resultat inom parentes)

12 526(10 469) utfärdade intyg exklusive båtpraktikintyg. Med båtpraktikintygen inkluderade har NFB registrerat 16 041 (13 280) utfärdade intyg.

Antalet förarintyg var 6 364 (5 066) och antalet kustskepparintyg var 1 971 (1 724).

Ja
6
0
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!