Praktiskt Båtägande

Motorstölderna minskar första kvartalet

Har sjunkit med 15 procent jämfört med 2019

Motorstölderna minskar första kvartalet
Det stjäls allt färre båtmotorer enligt senaste siffrorna // Foto: Polisen Båtsamverkan Väst

 

Under första kvartalet 2020 har det inkommit 366 polisanmälningar om båtmotorstölder.

Det är en minskning med 15 procent jämfört med samma period 2019 då det polisanmäldes 432 stulna båtmotorer.

Det visar den senaste statistiken från Brå.

Pressmeddelande:

Under första kvartalet har antalet polisanmälda båtmotorstölder minskat med 15 procent jämfört med samma period 2019. Detta skulle kunna vara en effekt av pandemin Covid-19 som påverkar hela samhället i övrigt. Minskningen märks tydligt i mars månad då stölderna har minskat med 42 procent i landet jämfört med samma period 2019 (2020: 117 polisanmälningar, 2019: 202 polisanmälningar).

 

 

I tre av de sju polisregionerna har stölderna av båtmotorer ökat under kvartal ett jämfört med samma period 2019. Dessa regioner är Mitt, Stockholm och Bergslagen. I resterande polisregioner har däremot stölderna minskat under första kvartalet och den största minskningen syns i mars månad.

 

Källa: Brottsförebyggande rådet.

Trots att stölderna av båtmotorer under kvartal ett ökade i polisregion Stockholm så har stölderna i regionen under mars månad minskat kraftigt (42 procent) jämfört med samma period 2019. I polisregion Väst hade man under första kvartalet 67 polisanmälda båtmotorstölder, en minskning med 44 procent jämfört med samma period 2019 då polisanmälningarna låg på 119 st. Under mars månad har stölderna i regionen minskat med 59 procent.

Källa: Larmtjänst.

Ja
0
0
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!