Gör din röst hörd!

Som medlem i PB:s läsarpanel kommer du att få möjlighet att påverka innehållet i tidningen och bidra med dina kunskaper. Dina svar är anonyma. Ett par gånger per år skickar vi ut ett frågeformulär till dig. Svaren ger oss ett bra underlag för kommande reportage och artiklar i tidningen!


ANMÄLAN TILL PB:s LÄSARPANEL
Namn
Din E-postadress
Kön
Ålder
Vilken typ av båt färdas du med:
Hemmahamn
Hur läser du tidningen?

Villkor för Praktiskt Båtägandes Läsarpanel