Praktiskt Båtägande

Så arbetas det för totalförbud mot giftiga bottenfärger

Totalförbud mot giftiga båtbottenfärger i hela Sverige kan bli verklighet om några år.

Så arbetas det för totalförbud mot giftiga bottenfärger
Hur länge till kommer vi slaska på färg på våra båtbottnar? Den mest giftiga färgens dagar kan i alla fall snart vara räknade.

Flera projekt är i gång där både EU, myndigheter och frivilliga båtklubbar är involverade i omställningen till miljövänliga alternativ. 

Det största båtbottenfärgsrelaterade projektet, kallat Skrovmålet – som drivs av Transportstyrelsen – sträcker sig fram till 2020. Syftet är att ta fram riktlinjer, rekommendationer och föreskrifter för hur olika båtbottenfärger för fritidsbåtar, inklusive träbåtar, ska användas. Framför allt med målet att minska giftiga båtbottenfärger med biocider inom några år.  

– Det handlar också om hur man kommer till rätta med problemet med miljöfarliga färgrester som finns på båtskrov och båtuppläggningsplatser, säger Lina Petersson, jurist och sakkunnig på båtrelaterade miljöfrågor hos Transportstyrelsen.

I projektet deltar bland andra Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och länsstyrelser.  

Prenumerera på Praktiskt Båtägande här

Undersökningen i Skrovmålet ska mynna ut i en sammanställning som visar vad som saknas och vilka insatser som krävs för omställningen till miljövänliga alternativ.

– Vårt första åtgärdsförlag ska redovisas 2018, medan slutrapporten ska vara klar 2020. Förändringarna ska bli nationella. Till syvende och sist blir resultatet av våra förslag verklighet först efter politiska beslut, säger Lina Petersson.

På EU-nivå pågår ett projekt för att införa totalstopp för giftiga båtbottenfärger inom hela unionen. Inte minst för att färgerna anses för giftiga för att få användas av privatpersoner. 

– Men än så länge är EU:s projekt bara ett utstakat mål. Innan EU-beslutet eventuellt blir verklighet fortsätter vi jobba hårt på nationell nivå, säger Lina Petersson.

Svenska fartyg inom yrkessjöfarten kan fortfarande målas med giftiga bottenfärger. Men rederiet måste ha certifikat som visar vilken typ av färg fartygsbottnarna är målade med. Det är upp till varje myndighet i fartygets hemmahamn att bestämma hur rengöringen av skroven ska gå till. Vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg drivs ett projekt för att ta fram en teknisk lösning som kan rengöra och samla upp de giftiga fartygsfärgerna.

Nästa sida: Nya riktlinjer ska ge miljövänligare båtklubbar