Livetombord.se
  • Praktiskt Båtägande nr 03 2017

  • Praktiskt Båtägande nr 03 2017

  • Praktiskt Båtägande nr 02 2017

  • Praktiskt Båtägande nr 01 2017

  • Praktiskt Båtägande 2016-13

  • Praktiskt Båtägande 2016-12

  • Praktiskt Båtägande 2016-11

Redaktion

Chefredaktör: Philip Pereira dos Reis
Webbredaktör: Thomas Hyrén
Formgivare: Lena Laurén

Kontakt

Praktiskt Båtägande,
Pyramidvägen 7, 169 91 Solna

Besöksadress: Pyramidvägen 7
Kontakttelefon: 08-692 01 60
Redaktionsmail: red@praktisktbatagande.se

Prenumerationsärenden

Egmont Publishing AB
Praktiskt Båtägande
205 07 Malmö

E-post: pren.pb@egmont.se